Eindsymposium Kennisgroep

Van meerdere perspectieven naar één weg

Wat verandert er in het dagelijks leven voor het gezin als je verplichte zorg krijgt?
Gratis, extern reserveren
maandag 20 jan, 12.30
ma 20 jan, 12.30
Grote zaal

Wat betekent het voor een gezin als een kind, ouder of verzorger (verplichte) ambulante zorg krijgt opgelegd? In de laatste bijeenkomst van de Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag besteden we aandacht aan de zorg voor het hele gezin. De volgende onderwerpen komen aan bod: het recht op een ‘eigen plan’, de betekenis van veiligheid tijdens verplichte zorg, de wisselwerking van problematiek tussen generaties en de kindcheck. Vanuit diverse perspectieven en mogelijkheden gaan we samen aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken. Want goede (voor)zorg maak je niet alleen, maar samen!

Programma:

  • Maurits Boote werd als kind zelf uit huis geplaatst, nu zet hij zijn ervaring in om jongeren namens ExpEx te helpen. Ook is hij projectleider Ervaringskennis voor Spirit Jeugdhulp. Hij zal de avond modereren
  • Veroni Eichelsheim is senior onderzoeker aan de VU Amsterdam en bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Zij heeft speciaal aandacht voor de gezinsrelaties, opvoeding en de wisselwerking tussen generaties. Ze zal een lezing geven over intergenerationele overdracht van problematiek.
  • Jason Bhugwandass werkt als ervaringsdeskundige bij Experienced Experts (ExpEx). In zijn korte leven heeft hij al veel meegemaakt. Deze ervaringen zet hij in om positieve veranderingen in de jeugdzorg door te voeren. Na de lezing van Veroni zal Jason met haar in gesprek gaan.
  • Moraya de Haan zingt over haar eigen ervaringen in de jeugdhulp. Ze zal een aantal keer eigen geschreven nummers laten horen.
  • In een panelgesprek onder leiding van Maaike Riemersma (Bureaumanager Cliëntenraad Arkin) wordt naar aanleiding van een casus gekeken wat er had kunnen gebeuren om crisis te voorkomen. In het panel zitten onder andere de Jeugdbescherming Amsterdam, Harro Labrujere van Kringwijs, ExpEX, een ouder en een jongere.
  • Mariënne Verhoef is bestuurder bij Spirit! Jeugd & Opvoedhulp, een organisatie die er is voor jongens, meisjes en gezinnen die in de knel zitten bij het opgroeien. Zij houdt een pleidooi over het belang van samenwerking en doen wat nodig is in lastige situaties.
  • Deborah Lauria, directeur van Cliëntenbelang Amsterdam en Esther Kok, projectleider van de Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag sluiten het programma af met een terugblik op drie jaar kennisgroep voor de aanpak ‘personen met verward gedrag’.

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Cliëntenbelang Amsterdam, Spirit, De Bascule, Expex, Jeugdbescherming Amsterdam en Arkin. En dank aan Univisium Pictures en Annette da Graça.

 

Gratis, extern reserveren
maandag 20 jan, 12.30
Grote zaal