De Stad
Gebiedonline update 1

Van idee naar coöperatie

Hoe werkt het platform gebiedonline.nl en hoe wordt het verder ontwikkeld?
woensdag 20 jan 2016, 20.00
wo 20 jan 2016, 20.00
Expo

Gebiedonline is een online platform, in coöperatief eigendom, waarmee gezamenlijk de leefbaarheid van straat, buurt of stad wordt verbeterd. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het platform werkt en wordt ontwikkeld, en in hoe de leden het eigenaarschap in de coöperatie Gebiedonline hebben geregeld.

Gebiedonline is in 2012 ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Omdat ook buiten IJburg veel interesse in het gebruik van de website ontstond, is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt. Het eigenaarschap van het nieuwe platform is de afgelopen maanden in coöperatie Gebiedonline ondergebracht. De leden van de coöperatie vertegenwoordigen netwerken zoals goudabruist.nl, irisinnieuwland.nl, buiksloterham.nl, community.knowledgemile.org, halloijburg.nl en buurtbalie.nl. Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen. Alle leden zien in lokaal georiënteerde stedelijke netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en democratische vernieuwing. Door gezamenlijk één platform te ontwerpen en bouwen wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk lokale netwerken het best mogelijke online platform kunnen gebruiken. Deze sessie begint met een presentatie over de achtergrond en het functioneren van het platform en de praktische keuzes die bij het opzetten van de coöperatie zijn gemaakt. Vervolgens is er uitgebreid ruimte voor gesprek over drie onderwerpen:

  • Het ontwerp en de techniek achter het platform
  • De voordelen van een coöperatie voor software-ontwikkeling
  • De afwegingen bij de inzet van een online platform in een buurt.

Met in dit programma onder andere:

Annemarie van der Veen: Secretaris coöperatie Gebiedonline, lid coöperatie Gebiedonline namens buurtbalie.nl

Frank Alsema: Lid coöperatie Gebiedonline namens buiksloterham.nl

Heleen van Praag: Lid coöperatie Gebiedonline namens goudabruist.nl

Jules Pollaert: Penningmeester coöperatie Gebiedonline

Maarten Terpstra: Lid coöperatie Gebiedonline namens community.knowledgemile.org

Michel Vogler: Initiatiefnemer en ontwikkelaar van halloijburg.nl en gebiedonline.nl, directeur CrossmarX

Peter Rook: Lid coöperatie Gebiedonline namens irisinnieuwland.nl

Ruurd Priester: Mede-initiatiefnemer en voorzitter bestuur coöperatie Gebiedonline, research fellow bij het Amsterdam Creative Industries Network

woensdag 20 jan 2016, 20.00
Expo
Deze 88 mensen waren aanwezig