Global Trends

Van AZC naar een baan

Waar lopen vluchtelingen tegenaan op weg naar een baan? Boekpresentatie en nagesprek.
dinsdag 7 mrt 2017, 19.30
di 7 mrt 2017, 19.30
Grote zaal

‘Ga maar leren schoonmaken,’ dat hoorde een vluchteling met een studie journalistiek toen ze in Nederland kwam. Welke hindernissen komen vluchtelingen tegen op hun weg naar een baan? Onderzoekers van de UvA ontrafelden de Nederlandse wet- en regelgeving rond arbeidsmarktintegratie. In “Van AZC naar een Baan” presenteren zij hun bevindingen en aanbevelingen. Samen met vluchtelingen, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid gaan we in gesprek over de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen. Waar wordt tegen aangelopen? Hoe kunnen we deze knelpunten oplossen? En wat valt er te leren van projecten in Nederland en uit andere landen?

Van AZC naar een baan

17x24 omslag RGB vs6In het boek “Van AZC naar een Baan” wordt de Nederlandse regelgeving rond arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen besproken. Sommige regels zijn waarschijnlijk in strijd met Europees recht. Dat Europese recht wil dat Nederland de economische zelfstandigheid van vluchtelingen bevordert, maar in de praktijk werken regels belemmerend.De onderzoekers brengen een juridische dimensie in het intensieve maatschappelijk debat over de integratie van vluchtelingen en trekken lessen uit de aanpak in het buitenland en uit de re-integratie van anderen die niet 1-2-3 aan de slag komen. Zijn (nog) meer instrumenten, zoals verplichtingen en boetes, gericht op het activeren van vluchtelingen nodig? De onderzoekers menen dat meer positieve prikkels kunnen worden ingebouwd.

Zolang de voorraad strekt krijgen de aanwezigen na afloop een gedrukt exemplaar van het boek. 

dinsdag 7 mrt 2017, 19.30
Grote zaal
Deze 207 mensen waren aanwezig