Creatieve Industrie

Upcycling

Hoe je nieuwe business kunt zien in overbodige machines, leegstaande fabrieken en onbetaalbare personeelsbestanden.
maandag 3 apr 2017, 20.00
ma 3 apr 2017, 20.00
IJ Zaal

Recycling is voor beginners. Hoe vind je radicaal nieuwe toepassingen voor overbodige machines, leegstaande fabrieken, onbetaalbare personeelsbestanden en materialen die voorheen nog afval heetten? Hoe maak je ze méér waard? Voor de next economy zullen we afscheid moeten nemen van complete industrietakken zoals de petrochemie – maar weggooien is zonde. Upcycling is de kunst om van potentieel afgeschreven materiaal opnieuw vruchtbare business te maken. Of dat nu mensen, gasleidingen, machines of afvalstromen zijn. Het vergt scherpe analyse, slimme timing, dapper ondernemerschap en soms ronduit macht om in te grijpen.

Jacqueline Zuidweg

Doorstarten gaat over ondernemerschap, kennis van de cijfers, gevoel voor timing en over het inzicht dat je falen kunt omzetten in iets waardevols. Jacqueline Zuidweg startte in 1994 Zuidweg & Partners, haar bedrijf in schuldhulpverlening voor MKB-ondernemers met financiële problemen. Inmiddels werken er 65 medewerkers en hebben zij ruim 36.000 ondernemers bijgestaan. Jacqueline slaat de keten van incassobureaus, deurwaarders en de lange weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening over en kijkt samen met de ondernemers naar kansen voor opwaardering van hun bedrijf. In zes van de tien gevallen lukt het haar om zo noodlijdende ondernemers een doorstart te laten maken. In 2012 was Jacqueline Zakenvrouw van het Jaar.

Maya van der Steenhoven

Maya van der Steenhoven vindt aardgas het nieuwe roken: niet meer van deze tijd. Haar ambitie is om Nederland van het gas af te helpen. Als directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland, en initiator van de campagne Van Gas Los wil ze dit voor elkaar krijgen. Van Gas Los vergt een ferme upcycling van de energiemarkt. Hoe houden we netwerkbedrijven, industrie en netbeheerders overeind, terwijl aardgas en bijbehorende leidingen weg moeten? Nieuwe leidingen erin, en dan meteen met tweerichtingsverkeer zodat iedereen energie aan het net kan leveren. Als nieuwe basis gaan we bodemwarmte en restwarmte uit de industrie opwaarderen, en thuis dus voortaan koken zonder gas. Overigens wordt dit alles gekoppeld aan zon en wind, niet meer aan kolen. Kortom, Maya bedrijft upcycling op hoog niveau en staat niet voor niets in de Trouw Duurzame Top 100.

Derk Loorbach

Prof. dr. Derk Loorbach is hoogleraar sociaaleconomische transities en directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) van de Erasmus Universiteit. Hij is een van de medegrondleggers van de transitiewetenschap en zette eerder al het samenspel tussen bottom-up innovatie en duurzame visies op de kaart. Verantwoorde afbraak is in zijn benadering het derde noodzakelijke element. Om crashes te voorkomen, weerstanden weg te nemen en ruimte te maken voor upcycling. Derk pleitte in zijn oratie voor de oprichting van een Ministerie van Afbraak. Dat zou moeten coördineren in het verantwoord afbouwen van industrietakken en systemen die vooruitgang in de weg staan. Terwijl de kabinetsformatie in volle gang is, vragen we nu door: wat is de ontbrekende paragraaf in het regeerakkoord, hoe ziet dat Ministerie eruit en wat moet het gaan doen?

We Make Carpets

We Make Carpets is een collectief bestaande uit kunstenaar Bob Waardenburg en ontwerpers Marcia Nolte en Stijn van der Vleuten. Sinds 2009 werken zij samen aan locatie specifieke kunstwerken die te zien zijn geweest in musea en tentoonstellingsruimten in binnen en buitenland. Centrale rol in deze kunstwerken spelen altijd producten afkomstig uit de massa industrie  Producten die zo normaal zijn dat men er maar zelden de esthetische waarde van in ziet. Door deze producten in extreem grote hoeveelheden te verwerken in hun installaties weet We Make Carpets ze vaak een nieuw aanzien te geven in de ogen van de toeschouwer.

maandag 3 apr 2017, 20.00
IJ Zaal
Deze 65 mensen waren aanwezig