Global Trends
50 jaar ISDS

Unfair Claims

Hoe Nederland al 50 jaar multinationals faciliteert in het aanklagen van ontwikkelingslanden.
vrijdag 9 feb 2018, 20.00
vr 9 feb 2018, 20.00
IJ Zaal

In 2018 is het 50 jaar geleden dat Nederland in een bilateraal investeringsverdrag met de kersverse staat Indonesië een fameuze clausule toevoegde. Die ISDS-clausule geeft Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om Indonesië aan te klagen wanneer het maatregelen neemt die hun investeringen in gevaar brengt. Andere landen volgde ons voorbeeld en nu maken wereldwijd honderden multinationals handig gebruik van deze ISDS–clausule om ontwikkelingslanden onder druk te zetten ten koste van mensenrechten en het milieu. De roep om herziening van deze verdragen en het afschaffen van ISDS vindt steeds meer gehoor, ook bij de Nederlandse overheid. Maar hoe ziet de blauwdruk voor het eerlijke investeringsverdrag van de toekomst eruit?

Naar aanleiding van het rapport 50 jaar ISDS geproduceerd door TNI, SOMO, Milieudefensie en Both ENDS praten we verder over de manier hoe winstbescherming van multinationals is georganiseerd en wat de rol van Nederland is geweest in deze ontwikkeling. We stellen ons de vragen wat de verantwoordelijkheid van Nederland is en hoe we dit onhoudbare systeem kunnen aanpakken.

Wat gaan we doen?

  • We openen de avond met een korte presentatie van het rapport ’50 jaar ISDS’ door campagneleider milieudefensie Freek Bersch.
  • Daarna gaan we naar het gesprek met jurist Clientearth Laurens Ankersmit en senior onderzoeker Both Ends Burghard Ilge over de conclusies van het onderzoek, de globale impact van ISDS, invloed op duurzame energietransitie en de rol van Europa.
  • Daarna gaan we naar het panelgesprek over de verantwoordelijkheid van Nederland en ons toekomstig actieperspectief met GL-Politica Isabelle Diks, secretaris ondernemersorganisatie VNO-NCW Marhijn Visser en directeur internationale marktordening en handelspolitiek ministerie Buitenlandse Zaken Ronald Roosdorp.
  • We sluiten af met een wrap up van de avond in een spoken word performance door Atta de Tolk.
vrijdag 9 feb 2018, 20.00
IJ Zaal
Deze 76 mensen waren aanwezig