De Stad

Tweedeling in de Zorg?

Is goede zorg nog steeds toegankelijk voor iedere Amsterdammer?
dinsdag 15 dec 2015, 20.00
di 15 dec 2015, 20.00
Expo

Tijdens deze avond gaan we dieper in op het thema ongelijkheid in de zorg. Is goede zorg nog steeds voor iedere Amsterdammer bereikbaar en betaalbaar? Wat is de invloed van de decentralisaties op adequate en toegankelijke zorg? En hoe kunnen we zelf onze zorg regelen? Met o.a. wethouder Eric van der Burg, onderzoeker Fleur Thomese (VU) en huisarts Dagmar van Wijngaarden (Huisartsenkring Amsterdam).

Voor het eerst sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook Amsterdam ontkomt niet aan deze trend. Maar is ongelijkheid eigenlijk wel een probleem? Ongelijkheid  levert namelijk ook gewenste diversiteit op  in de stad. Een ongelijke en diverse samenleving leidt ook tot een ongelijke en diverse benadering van verschillende groepen in de stad.

Ongelijkheid wordt pas vervelend als het leidt tot oneerlijkheid. Dat gebeurt als niet aan een basis-levensstandaard voor alle inwoners kan worden voldaan. Als niet alle inwoners dezelfde kansen krijgen en kunnen benutten. Hoe kun je voorkomen dat ongelijkheid leidt tot excessieve tweedeling tussen kansrijke en kansarme stedelingen?

Op deze avond gaan we dieper in op het thema ongelijkheid in de zorg in Amsterdam. Is goede zorg nog steeds voor iedere Amsterdammer bereikbaar en betaalbaar? Maakt het uit in welke buurt je woont om gezond te leven en te blijven? Wat is de invloed van de decentralisaties op adequate en toegankelijke zorg? En kunnen we onze zorg ook zelf regelen? Moeten mede-Amsterdammers bijdragen aan de zorg van hulpbehoevende Amsterdammers? En waar moet de overheid bijspringen om goede zorg voor iedereen bereikbaar te houden?

Vier thema’s staan vanavond centraal: ouderenzorg en informele zorg, gezondheid en gewicht, zorg in de buurt, en zelf zorg regelen. En natuurlijk wat verder ter tafel komt!

dinsdag 15 dec 2015, 20.00
Expo
Deze 41 mensen waren aanwezig