De Stad

Ben jij nou Turks of Marokkaans?

Wat betekent het vaak gecombineerde gebruik van de termen ‘Turken’ en ‘Marokkanen’?
dinsdag 26 mrt, 18.30
di 26 mrt, 18.30
New Metropolis
Reageer
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats in New Metropolis, onze dependance in Amsterdam Nieuw-West.

Hoewel het al meer dan vijftig jaar is geweest dat de eerste gastarbeiders uit Marokko en Turkije voet aan wal hebben gezet in Nederland, krijgen ‘Turken’ en ‘Marokkanen’ in Nederland nog wel eens de vraag toegeworpen: ben jij nou Turks of Marokkaans? Dat kan om verschillende redenen tot onbegrip leiden. Hoezo Turks of Marokkaans, ik ben toch gewoon Nederlander?! Of desinteresse verwijtend: kan je na 50 jaar Turken en Marokkanen nog steeds niet van elkaar onderscheiden?

Herkenbaar voor velen, maar voor Toerkoes in Nieuw-West #4 parkeren we die gevoeligheid even. Op 26 maart gaan we namelijk de diepte in over het gecombineerde gebruik van de termen ‘Turken’ en ‘Marokkanen’. Een simpele google-search levert al meer dan 223.000 resultaten op. ‘Turken en Marokkanen’ komen gezamenlijk voor in de statistieken van de overheid, berichtgeving in de media en wetenschappelijke artikelen voor tal van uiteenlopende redenen. Hoe komt dat? Is het een gerechtvaardigde weerslag van de sociale werkelijkheid met gesegregeerde woonwijken, scholen en sportverenigingen of een te simplistische opeenhoping die weinig verklarend is? En wat vinden mensen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond daar nou zelf van?

Inloop met Marokkaanse soep om 18.30 uur en om 19.00 uur start het gesprek.

dinsdag 26 mrt, 18.30
New Metropolis
Deze 20 mensen waren aanwezig