De Stad

Toekomst van nieuwe steden

Moderne stadsrelikwie of proeftuin voor nieuwe stedelijkheid? Met o.a. stadssocioloog Arnold Reijndorp.
donderdag 14 sep 2017, 20.00
do 14 sep 2017, 20.00
Studio
Reageer

Onze Nederlandse nieuwe steden staan voor uitdagingen die om aandacht vragen in de onderzoeks- en beleidsagenda’s. Denk aan de vergrijzing en de druk op de woningmarkt. Onlangs is de Han Lammersleerstoel en het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 deze leerstoel bekleedde, opgeheven en daarmee stopt een mooie traditie van praktijkgericht onderzoek naar de voormalige groeikernen. Tijdens deze Rooilijn Kenniskring blikken we niet alleen terug op tien jaar Han Lammersleerstoel, maar maken we de balans op voor de toekomst van de nieuwe steden. Wat betekenen de sociaal-culturele en economische verstedelijking voor de verschillende nieuwe steden en welke toekomstige rol spelen ze in de stedelijke regio’s?

donderdag 14 sep 2017, 20.00
Studio
Deze 51 mensen waren aanwezig