De Stad

Stadsbewoners spelen de hoofdrol

Een gesprek over de toekomst van community art, met live performances van internationale gasten.
donderdag 15 dec 2016, 20.00
do 15 dec 2016, 20.00
IJ Zaal

Tijdens het ExploreZ Festival in Amsterdam een speciale Buurtcommunities in coproductie met ZID Theater. Deze aflevering staat volledig in het teken van community art en theater. Te gast zijn toonaangevende gezelschappen uit onder andere Spanje, Denemarken, Italië, Polen, Griekenland, Servië en Marokko. Naast presentaties van mediakunstenaar Thuur Caris en Sandra Trienekens van Urban Paradoxes gaan we aan de hand van tafelsessies in gesprek over de toekomst van community art en de rol die het heeft in het werken aan leefbare buurten, wijken en steden. Inclusief live performances!

Naast het produceren van kunst in de publieke ruimte is Arthur (Thuur) Caris sinds 2003 docent en onderzoeker aan de Minerva Art Academie op de Hanzehogeschool Groningen. Zijn promotieonderzoek gaat over de kunstenaar als katalysator van leren en vernieuwing in een stedelijke omgeving. Het doel is om perspectieven aan te dragen voor de kunstenaar om te participeren in de samenleving. Kunstenaars, zegt Caris, kunnen zichzelf beschouwen als begeleiders van het publieke culturele experiment dat voor menselijke groei en sociale verandering zorgt. “In het onderwijs zouden we kunst niet alleen moeten beschouwen als gereedschap voor de training van menselijk kapitaal, maar ook als een domein van publieke interactie en democratisch debat.”

Ook Sandra Trienekens van Urban Paradoxes houdt zich bezig met de verwevenheid van kunst met andere maatschappelijke domeinen. Zo is ze op dit moment bezig met het schrijven van een inspiratiegids voor ambtenaren en bestuurders om de samenwerking tussen kunst, cultuur en het sociale domein te bestendigen. Op deze avond zal ze verder toelichten wat dit precies inhoudt.

In het tweede deel van het programma gaat de zaal zelf, in kleinere groepen, op onderzoek uit. Samen denken we na over onder andere de toekomst van community art en delen we ideeën en visies op de artistieke benadering van de makers. Ook bespreken we onderwerpen als maatschappelijke urgentie en dynamiek, en samenwerking met andere spelers in het maatschappelijke domein zoals zorg en onderwijs. Wat zijn de drijfveren van de makers en welke impact hebben actuele sociale en politieke veranderingen op het werk van community art makers? Welke nieuwe artistieke en maatschappelijke wegen willen we inslaan en wat zijn eigenlijk de vragen vanuit de communities?

donderdag 15 dec 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 53 mensen waren aanwezig