De Stad

Toekomst mbo Amsterdam

Hoe zorgen we voor een middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit bij de ambities en opgaven van de stad?
maandag 8 okt, 17.00
ma 8 okt, 17.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

De komende jaren zijn Mbo'ers meer nodig dan ooit. Groeiend toerisme, de energietransitie en de tekorten in tal van sectoren zoals in de bouw en in de zorg vraagt om een goed middelbaar beroepsonderwijs. De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur met de MBO-Agenda flink geïnvesteerd in het Amsterdamse mbo. Door de inzet van lerarenbeurzen, teambeurzen en projecten op het terrein van professionalisering, schoolloopbanen en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zijn de eerste stappen gezet. Tijd om door te pakken! Daarom gaan de gemeente en de mbo-instellingen van Amsterdam aan de vooravond van een nieuwe MBO-Agenda ook dit jaar graag met u in gesprek over de nabije toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs in de stad. Samen kijken we naar wat de ambities en opgaven van de stad betekenen voor het mbo en hoe het mbo daar een bijdrage aan kan leveren.

De thema’s:

  • Kansengelijkheid binnen het mbo: iedereen doet mee!
  • Wat hebben professionals in het mbo nodig om het onderwijs van de toekomst vorm te geven?
  • Intensievere samenwerking tussen mbo en bedrijven gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst
  • Leven lang ontwikkelen: wat is de rol van het mbo?

Voor wie?

Dit stadsgesprek is voor de mensen die elke dag op school bezig zijn met de ontwikkeling van de Amsterdamse mbo’ers: leraren, stagebegeleiders, praktijkbegeleiders, jeugd- en jongerenwerkers en zorgcoördinatoren. Maar ook werkgevers, bestuurders, beleidsmakers, maatschappelijke partijen en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

maandag 8 okt, 17.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 40 mensen zijn aanwezig