Global Trends

Eurotopia

De noodzakelijkheid van een nieuw Europa.
woensdag 14 dec 2016, 20.00
wo 14 dec 2016, 20.00
Grote zaal

Europa is failliet. Een heel scala aan crises teisteren het continent en de EU vindt maar geen oplossing. De beleidsnorm is damage control en de Europese visie is gelimiteerd tot één jaar. Wat begon met 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' ziet er nu meer uit als 'vermarkting, verdeeldheid en veiligheid'. We zien dat de noodzaak aan een nieuwe visie voor Europa zich duidelijk stelt. Wat dacht u van de Republiek Europa? 50 verschillende regio's, gevormd rondom clusters van grote steden met een herkenbare identiteit. Dat kan volgens filosofe en historica Ulrike Guerot. Is dit de toekomst voor Europa?

De formulering van een nieuwe utopie voor het Europees project roept natuurlijk een aantal vragen op: Hoe ziet de republiek Europa eruit, zowel op politiek, economisch als cultureel vlak? Hoe stel je de transitie in naar dit Europa van de toekomst? En wat moeten wij morgen anders doen om het Europese schip deze kant uit te laten varen?

©Freddy Heineken Eurotopia

©Freddy Heineken Eurotopia

  • We beginnen de avond met Britta Hosman: waarom is dit onderwerp nu urgenter dan ooit is?
  • Arnold van Bruggen en Janneke de Rooij presenteren de conclusies van Propaganda By The People, een kunstproject dat heel Europa is afgereisd om mensen te bevragen naar waar Europa volgens hen voor staat. Ze brachten daarmee de Europese waarden in kaart.
  • Vervolgens gaan we via Skype in gesprek met Bastian Kenn. Hij zet op politieke en culturele wijze concreet stappen naar de Republiek Europa. Dit gesprek is in het Engels.
  • Met Wim de Wagt situeren we de historische context van het idee van een verenigd Europa, om ons bewust te maken dat we meer Europese geschiedenis delen met elkaar dan we misschien beseffen.
  • Futuroloog Jaap van Till reflecteert over de toekomst van Europa en beargumenteert dat de stap naar Europese regio’s misschien helemaal niet zo groot is: onze verbondenheid is namelijk al erg diepgaand.
  • We sluiten via skype af met Ulrike Guérot, om meer verdieping en nuance te brengen over de Europese Republiek, alsook om de vraag te beantwoorden: wat doen we morgen?
woensdag 14 dec 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 191 mensen waren aanwezig