Global Trends

Woede als wapen volgens Pankaj Mishra

Wat is het maatschappelijk nut van woede?
woensdag 20 dec 2017, 20.00
wo 20 dec 2017, 20.00
Studio
Reageer

Woede. Een woord dat volgens de Indiase schrijver en journalist Pankaj Mishra kenmerkend is voor de 21e eeuw. Hij probeert het fenomeen te verklaren en analyseert daarbij onder andere de oorzaken van de Brexit. Hoe kon het gebeuren dat zoveel Britten er voor kozen om Europa te verlaten? Waar kwam deze onvrede vandaan? Zijn het de toegenomen migratiestromen, de wereldwijde ongelijkheid, het gebrek aan autonomie? Wonend in Londen vindt Pankaj Mishra het antwoord in een politiek stelsel dat wordt gekenmerkt door ongelijke vertegenwoordiging. Wat is de toekomst van het Verenigd Koninkrijk en welke paralellen kunnen we trekken naar Nederland en andere Europese landen?

 Tijdens de avond zal Pankaj Mishra niet aanwezig zijn.

Wat gaan we doen?

  • Regisseur Shuchen Tan vertelt waarom ze deze Tegenlicht documentaire wilde maken.
  • Groot-Brittanië-expert Patrick IJzendoorn schetst de stand van zaken in het Verenigd Koninkrijk. Komt de Brexit volgens hem voort uit onvrede? Hoe ziet hij de toekomst van deze landen?
  • Politicoloog Annelien de Dijn reageert op het gedachtegoed van Pankaj Mishra. In haar onderzoeksgebied focust ze zich op de geschiedenis van het politiek denken en het ontstaan van een politieke cultuur. Wat zij ons vertellen over de onvrede nu?
  • Tot slot gaan we in op de onvrede in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere landen.  Bestaat er een kloof tussen de burger en elite? Hoe ziet deze er dan uit? Welke rol spelen politieke leiders? Wat is het gevolg van de woede van burgers? Is er ook een maatschappelijk nut? We gaan in gesprek met Bas Mesters, Patrick Bernhart en Kees Vuyk. Bas Mesters ging op pad door polariserend Europa. Hij zag de woede, maar ontdekte ook een de kiemen van een broederschapsrevolutie, ook in Londen. Patrick Bernhart schreef een boek over Boris Johnson en vertelt wat de rol is van politiek leiders. Kees Vuyk schreef het boek ‘Oude en nieuwe ongelijkheid‘ waarin hij vertelt over de kloven in de samenleving en de mogelijkheden om deze te verkleinen: echte interesse tonen en ruzie maken.

Pankaj Mishra

In zijn boek ‘Age of Anger’ legt Pankaj Mishra de groep die Trump en de Brexit niet zag aankomen op de pijnbank. De groep die zich nog steeds verbaast over de woede die we overal om ons heen zien en zich nog meer verbaast over de politieke leiders die munt slaan uit die woede. Waar komt dit vandaan? Hoe kon dit gebeuren? Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en terrorisme.

woensdag 20 dec 2017, 20.00
Studio
Deze 56 mensen waren aanwezig