Global Trends

Hoe duur is natuur

De klassieke manier van natuurbehoud heeft gefaald. Hoe gaan we met boekhouding de natuur beschermen?
dinsdag 21 nov 2017, 20.00
di 21 nov 2017, 20.00
Grote zaal

Milieuactivisten hebben altijd al mensen proberen overtuigen om de natuur te beschermen via het aanspreken van de onderbuik. Maar filantropie alleen blijkt onvoldoende. Stemmen roepen op om de onzichtbare hand van de markt aan te wenden om de natuur te redden. De boom als investering, het milieu als rendement. Geld moet rollen, dus waarom ook niet voor natuurbehoud? Maar wat is de effectiviteit van deze aanpak? Kunnen we de natuur monetariseren? Of doet deze visie tekort aan de natuurlijke verhouding tussen mens en milieu? Tijdens deze Tegenlicht Meet Up onderzoeken we het kruispunt tussen economie en ecologie en wat dit ons kan leren over de toekomst van het natuurbehoud.

https://vimeo.com/242551077

Roel Posthoorn

De ruimte tussen Lelystad en Amsterdam werd tot voor kort enkel opgevuld door het Markermeer – een meer waar door de inpoldering van Flevoland en de aanleg van de Afsluitdijk niet veel over was van vis- en vogelstromen en andere natuurlijke processen. De komst van de Markerwadden brengt de levendigheid terug. Het project van Roel Posthoorn gooit internationaal hoge ogen: het kunstmatig tot stand brengen van een natuurgebied is iets waar Nederland helaas toe gedwongen lijkt te zijn, maar ook goed in is. Roel Posthoorn zal ons vertellen over zijn initiatief en meedoen in het gesprek over de staat van natuurbehoud en -bescherming in Nederland.

© Straystone, Peter Leenen

Wouter Helmer

Het Europese verschijnsel van een toestroom naar de stad en een leegloop van het platteland zorgt dat we anders naar onze natuur gaan kijken. Niet alleen zorgt de leegloop voor meer ruimte voor wildernis; het stadsleven zorgt ook voor een herwaardering van natuur. Rewilding Europe is een initiatief dat zich inzet voor een behoud en bescherming van deze wildernis, onder andere door samen te werken met duurzame initiatieven. In plaats van natuur te beheren, moet de mens natuur zien als bondgenoot. Mede-oprichter Wouter Helmer zal met ons komen spreken over de waardering voor natuur en laten zien hoe mens en natuur hand in hand kunnen gaan.

Martin Drenthen

Hoe serieus wordt de natuur door de mens genomen? Wie bepaalt dat we over de natuur mogen beslissen en hoe maken wij hierin afwegingen? Natuurfilosoof Martin Drenten (Radboud Universiteit) bespreekt met ons de manier waarop de mens waarde hecht aan de natuur. Deze is namelijk tekenend voor hoe we qua beleid en bescherming met haar om gaan.

Viviana Luján Gallegos

Ze groeide op in Costa Rica, studeerde rechten en raakte geïnteresseerd in natuur- en milieukwesties. Sinds 2014 werkt Viviana Luján Gallegos voor Wolfs Company, een bedrijf dat werkt met de waarde van natuurlijk kapitaal; nature by numbers. Wolfs Company ondersteunt en begeleidt maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties en bedrijven in een zo duurzaam en vruchtbaar mogelijke omgang met natuur. Viviana houdt zich bezig met vraagstukken rondom ecosysteemdiensten, klimaat- en natuurbeleid en duurzaamheid. Een onmisbare stem in het gesprek over de waardebepaling van het groen.

 

dinsdag 21 nov 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 231 mensen waren aanwezig