Global Trends

Offline als luxe

Willen we wel altijd en overal online zijn?
woensdag 11 mei 2016, 20.00
wo 11 mei 2016, 20.00
Grote zaal
Reageer

Iedereen altijd online, overal. Is dat de droom, of is een tegenbeweging noodzakelijk? Kunnen we ons een nieuwe offline samenleving voorstellen, waar het niet-verbonden zijn een voorrecht is?

Documentaire

We zijn tot in de slaapkamer verbonden met het internet. Het is de ambitie van sommige bedrijven om de hele wereld te verbinden, zodat we altijd en overal online zijn. Zo laat Google in Sri Lanka  luchtballonnen op, die de eilandstaat van gratis wifi voorzien. Ook op de grond communiceren steeds meer apparaten met elkaar via het Internet of Things. We worden ‘glazen burgers’ in een doorzichtig huis, levenslang aan een draadloos infuus en via smartphones permanent te volgen. Een kleine maar groeiende groep mensen neemt afscheid van het altijd verbonden zijn en onderzoekt manieren om zelf de regie te behouden. Wat kunnen we van hen leren over leven in de digitale tijd?

Programma

Tijdens de laatste Tegenlicht Meet Up van het seizoen gaan we offline: wat doet het met mensen om altijd en overal online te zijn? Waarom kiest een toenemend aantal mensen ervoor om meer tijd offline door te brengen? Zou ‘offline zijn’ weer de standaard moeten worden, of is online zijn zo slecht nog niet, zolang de keuze om (even) niet bereikbaar/verbonden te zijn nog maar door onszelf genomen kan worden?

Hierover gaan we in gesprek met Hans Schnitzler (journalist en filosoof), auteur van het boek ‘Het digitale proletariaat‘ (2015), volgens wie de digitale revolutie heeft geleid tot de opkomst van “De digitale proletariër…een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd.” Hiermee verliest de mens niet alleen zijn handelsbekwaamheid, stelt Schnitzler, maar ook zijn levenskennis. Tijdens de Meet Up gaan we met Schnitzler in gesprek over deze opkomende trend van ‘offline gaan’, het idee van ‘offline zijn als luxe’, de rol die bedrijven spelen in het creëren van een 100% online wereld; en de stappen die een mens kan nemen om zelf te bepalen of hij/zij altijd, nooit of soms online wilt zijn. Is offline zijn de tegenbeweging die we nodig hebben in deze tijd van online connectivity?

©Jeroen van Loon, From Digital to Analogue

De betekenis van het online (kunnen) zijn verschilt per persoon, per stad, per land: waar offline zijn voor de één een luxe te noemen is, droomt een ander nog steeds van de mogelijkheid om online te kunnen zijn (of heeft diegene er zelfs nog nooit van gehoord). Hoe beïnvloeden computers en het internet ons leven? Digital media artist Jeroen van Loon stelde deze vraag aan zichzelf én aan anderen en startte een analoge blog. Hij schreef en ontving handgeschreven brieven van mensen uit de hele wereld, die allen reflecteerden op de rol die het internet/een computer speelt in hun leven. Tijdens de Tegenlicht Meet Up presenteert Van Loon de ervaringen en inzichten die hij -en zijn penvrienden- hebben opgedaan tijdens deze offline periode.

Maar hoe kan je offline zijn binnen een 100% online wereld? Ook als je je mobiel uitzet en je computer uit het raam gooit, bevind je je nog binnen de stralingsvelden van de telefoons en wifi-signalen van jouw buren. Waar kunnen we nog écht offline zijn: wat zijn de overgebleven white spots (de niet-verbonden) plekken van de wereld? Regisseur Bregtje van der Haak, kunstenares Jacqueline Hassink en ontwerper Richard Vijgen brachten deze offline plekken in kaart en ontwierpen hiervoor de White Spots App: een internationaal, transmediaal project waarbij de gebruiker niet alleen gewezen wordt naar de dichtstbijzijnde offline locaties, maar ook de verhalen kan bekijken en beluisteren van mensen die in deze offline gebieden wonen. Wat kunnen we van deze mensen leren? Willen zij hun offline leven koste wat kost beschermen, of verlangen ze er juist naar om altijd en overal ‘online’ te zijn?

Cropped image-25

Marcha Schagen en Leon Baauw bieden een andere mogelijkheid om offline te zijn binnen deze online wereld: KOVR: a wearable countermovement. Offline kunnen zijn is volgens deze twee niet zozeer een luxe, maar een noodzaak. Want in een tijd waarin onze paspoorten chips bevatten en ons doen en laten via onze smartphones getraceerd kan worden, is het hoognodig om af en toe offline te kunnen zijn, ook als je je niet in een ‘white spot‘ bevindt. Daarom ontwierpen zij KOVR: jassen en tassen die alle inkomende én uitgaande signalen blokkeren, zodat iedereen zich ontraceerbaar kan bewegen, zonder dat onze privacy daarbij geschonden kan worden.

Gelukkig kan schrijver en socioloog Ruben Jacobs ons nog meenemen naar die ene plek waar we altijd al 100% offline hebben kunnen zijn, en waar dat ook altijd zo zal blijven…

woensdag 11 mei 2016, 20.00
Grote zaal
Deze 371 mensen waren aanwezig