Global Trends

Onderhandelaar in oorlogstijd

Welke impact heeft de vluchtelingenstroom op het Midden Oosten en welke rol speelt het Westen?
dinsdag 15 dec 2015, 20.00
di 15 dec 2015, 20.00
Grote zaal
Reageer

De burgeroorlog in Syrië gaat zijn vijfde jaar in. Het aantal vluchtelingen, dat huis en haard verlaat op zoek naar een veilig heenkomen, neemt een omvang aan die zijn weerga niet kent. Terwijl in Nederland de roep om opvang in de regio toeneemt, staat Sigrid Kaag, gezant voor de Verenigde Naties in Libanon en speciaal belast met het vluchtelingenvraagstuk, voor een enorme uitdaging. VPRO Tegenlicht volgt de Nederlandse bij haar missie in een land waar één op de vier inwoners vluchteling is.

Libanon kent inmiddels meer dan 1.2 miljoen Syrische vluchtelingen op een bevolking van 4 miljoen mensen. Welke impact heeft het grote aantal vluchtelingen op het toch al wankele evenwicht in de regio? Hoe gaan de Libanezen om met hun nieuwe inwoners? De Nederlandse Sigrid Kaag, die als  VN-gezant speciaal is belast met dit vluchtelingenvraagstuk in Libanon, rapporteert haar bevindingen aan de VN en probeert oplossingen te vinden voor een welhaast onoplosbaar conflict.

Volgens Kaag brengt de omvang van het aantal vluchtelingen het precaire evenwicht in de regio in gevaar en zet daarmee de mondiale geopolitieke verhoudingen onder grote spanning. Mede daarom is het ook in het belang van het Westen om Libanon stabiel te houden. Kaag spreekt over de noodzaak te investeren in gevluchte Syriërs, vooral in de jonge mensen. Kinderen die niet naar school gaan vormen een verloren generatie en hebben een veel kleinere kans om bij terugkeer productieve burgers te zijn van het toekomstige Syrië.

Kaag bevindt zich in het geopolitieke oog van de orkaan. In haar functie staat zij boven de partijen en probeert zij de verschillende betrokkenen met elkaar om de tafel in New York te krijgen. Zij staat met alle partijen in contact. Zowel met het regime in Syrië, als met het regime in Teheran, met Rusland, Amerika, de EU en de landen in de regio.

dinsdag 15 dec 2015, 20.00
Grote zaal
Deze 104 mensen waren aanwezig