De Stad

Superdiverse gezondheidszorg

Hoe ziet transculturele en inclusieve gezondheidszorg eruit?
maandag 15 apr, 20.00
ma 15 apr, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Amsterdam bestaat inmiddels voor meer dan de helft uit stedelingen met een migratieachtergrond. Ondanks het superdiverse karakter van de stad en haar inwoners, wordt de gezondheidszorg nog gedomineerd door het Westerse perspectief. Dit moet anders, want niet alle Amsterdammers krijgen zo de lichamelijke en geestelijke zorg die zij nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat de Amsterdamse gezondheidszorg beter aansluit bij het diverse karakter van de stad? Met (huis)artsen, psychiaters, cliënten, psychologen, verpleegkundigen, patiënten, maatschappelijk werkers, mantelzorgers en andere stakeholders gaan we in gesprek over de kaders voor transculturele zorg.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze avond over superdiverse gezondheidszorg gaan we met patiënten en professionals in gesprek over de randvoorwaarden voor inclusieve zorg. Wat is er nodig? Na een inspirerende inleiding gaan we in gesprek en in groepen aan de slag met een eerste aanzet voor een programma van eisen voor transculturele gezondheidszorg.

Met een inleiding van o.a.:

  • Jihad Alariachi (De Meiden van Halal) neemt ons mee in haar ervaring als patiënt na een vliegtuigcrash. Culturele verschillen stonden in de weg, maar konden uiteindelijk opgelost worden. Jihad vertelt hoe.
  • Culturele achtergrond doet ertoe in de zorg. Dit laat Karien Stronks (professor sociale geneeskunde) zien. Zij leidt een groot onderzoeksprogramma, Helius, om te achterhalen waar de gezondheidsverschillen in Amsterdam door veroorzaakt kunnen worden. Het onderzoek vergelijkt verschillende bevolkingsgroepen in Amsterdam en kijkt bijvoorbeeld naar de invloed van culturele achtergrond op gezondheid.
  • Dr. Carl H.D. Steinmetz gaat in op de noodzaak van een transcultureel perspectief in de GGZ.  Hij bracht dit jarenlang zelf in de praktijk als voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma waar hij met landenteams werkte aan de Bijlmer vliegramp en SLM-ramp. Daarnaast is hij de voormalig bestuurder van AlleKleur, een intraetnische GGZ. Carl zet zich verder in voor meer inclusiviteit in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de buurt.

Na deze avond wordt er in werkgroepen verder gewerkt aan het programma van eisen. Tijdens WMTC 2019 hopen we de volgende stap te zetten.

Meer informatie over het programma volgt spoedig.

maandag 15 apr, 20.00
IJ Zaal
Deze 119 mensen waren aanwezig