De Stad
Second Love Food x Jonge Krachtenbundelaars

Stop Food Waste

Hoe kunnen we samen voedselverspilling aanpakken?
Gratis, extern reserveren
donderdag 6 jun, 17.30
do 6 jun, 17.30
New Metropolis NW
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Het vindt plaats in New Metropolis Nieuw-West, onze dependance in Amsterdam Nieuw-West.

Een derde van ons geproduceerde voedsel wordt weggegooid. Dit zorgt voor de nodige klimaatontwrichting. Actie is dus vereist. In dit programma gaan we samen werken aan een marktplaats om voedselverspilling tegen te gaan.

Second Love Food is een initiatief actief in Nieuw-West. Second Love Food wil een wereld waarin groei van welvaart wordt gestimuleerd, zonder dat dit ten koste gaat van de perspectieven voor toekomstige generaties. Duurzaam gebruik van voedselgrondstoffen is de sleutel tot die wereld. Meer waarde halen uit voedselverspilling is de missie.

Second Love Food gaat een marktplaats opzetten om te komen tot duurzame voedselketens en organiseert in dat kader deze bijeenkomst. Samen met de Jonge Krachtenbundelaars wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de marktplaats, en ook jij kan meewerken!

Vragen die aan bod komen zijn: Hoe vinden we duurzame en effectieve partnerships met marktpartijen om tot duurzame verandering te komen? Hoe zien deze partnerships eruit, ook qua constructie van financiering? Wat vragen en verwachten marktpartijen van verduurzaming processen? En, welke rol zien we voor investeerders en banken?

Second Love Food
Second Love Food concentreert zich met name op reductie en valorisatie van restvoedsel, het ombuigen van lineaire voedselketens naar circulaire processen. SLF houd zich momenteel bezig met verschillende projecten op het gebied van duurzaamheid. Ketenregie en organisatie zijn daarin een specialiteit.

Jonge Krachtenbundelaars
Jonge Krachtenbundelaars is een netwerk van young professionals van organisaties die de realisatie van de Sustainable Developemnt Goals (SDG’s) van de VN aanjagen. Dit zijn zowel non-profits als commerciële partijen en zowel publieke als private partijen. Samenwerking is essentieel voor de realisatie van de SDG’s, daarom hebben we onszelf als doel gesteld om in vijf jaar tijd vijftig effectieve samenwerkingen vorm te geven waarin we onze krachten bundelen voor de doelen.

Dit geven we vorm tijdens inhoudelijke netwerkborrels die we eens in de twee maanden organiseren. Verdieping én netwerken. Verbreden én concrete plannen maken. Kijk voor meer informatie op onze website

Gratis, extern reserveren
donderdag 6 jun, 17.30
New Metropolis NW