De Stad

Stedelijke vernieuwing: toen en nu

Wat zijn de lessen van het stedelijke vernieuwingsproces in de Indische Buurt?
maandag 16 sep, 20.00
ma 16 sep, 20.00
Grote zaal

Onder de noemer van de 'stedelijke vernieuwing' is in het eerste decennium van deze eeuw enorm geïnvesteerd in de vernieuwing van Amsterdamse wijken. Woningcorporaties speelden daarin een cruciale rol. Wat heeft dat opgeleverd? In deze bijeenkomst wordt stilgestaan op de vernieuwing van de Indische Buurt, een project van twee decennia dat bijna is voltooid, en de aanstaande vernieuwing van Slotermeer. Zijn de geformuleerde doelen, de ingezette strategieën en middelen in de Indische Buurt nog bruikbaar bij kwetsbare wijken waar de vernieuwing nog moet beginnen?

Case I: Indische Buurt 2000-2019:
Mooie menging of yuppenbuurt?

Gemeente, stadsdeel en woningcorporaties hebben deze eeuw veel geïnvesteerd in de Indische Buurt. Delen daarvan hadden begin van deze eeuw de slechtste rapportcijfers in het leefbaarheidsonderzoek Wonen in Amsterdam. Welke problemen wilde men aanpakken? Welke instrumenten werden daarbij ingezet? Tot welke resultaten heeft dit geleid. Welke onbedoelde of onverwachte effecten zijn opgetreden? En in welke mate is de uitvoering aangepast aan veranderende omstandigheden of inzichten? Arjan Vliegenthart (directeur NIBUD) is tafelheer tijdens deze editie van Pakhuis NUL20. 

Indische Buurt toen en nu: 2000-2019 
Hoe is de Indische Buurt verandert deze eeuw: woningvoorraad, bewoners en  leefbaarheid. Onderzoeksdirecteur Jeroen Slot (OIS Amsterdam) beschrijft de belangrijkste trends.

De aanpak van Indische Buurt, drie voorbeelden 
De Alliantie is de grootste woningeigenaar in de Indische Buurt. Gebiedsontwikkelaar Hillechien Meijer was al die tijd namens de corporatie betrokken bij vernieuwingstrajecten. Ze beschrijft de verschillen in aanpak via drie projecten: Balistraat, Makassarpleinbuurt en het Javaplein.

Terugblik op de vernieuwing: doelstellingen en uitkomsten
Tafelgesprek met
Tjeerd Herrema (voormalig stadsdeelwethouder Zeeburg/Oost), Imke Veltmeijer (gebiedsontwikkelaar Eigen Haard), Firoez Azarhoosh (actief buurtbewoner en oa. lid van de stuurgroep stedelijke vernieuwing Indische buurt.) 

CASE II Slotermeer:
Vernieuwing in de herkansing 

Tien jaar later dan gedacht gaat de laatste fase van de vernieuwing van Nieuw-West nu echt van start: de aanpak van Slotermeer. De tijden zijn beter, maar er zijn ook uitdagingen bijgekomen, zoals ingrijpender duurzaamheidseisen, grotere participatie en meer nadruk op de maatschappelijke opgaven. En … er is veel minder geld en de woningcorporaties .

Guido Wallagh is de overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Hij zal in in zijn inleiding ingaan op de uitgangspunten, de opgaven en het proces van huidige vernieuwingsplannen. Wallagh is behalve partner bij INBO ook bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum. 

Na zijn presentatie, gaat Guido Wallagh (INBO) in gesprek met Hester van Buren (voorzitter Raad van Bestuur Rochdale). 

maandag 16 sep, 20.00
Grote zaal
Deze 185 mensen waren aanwezig