De Stad
Urban Movies 13

Stedelijk Ritme: Mr Visserplein

Is het Mr. Visserplein werkelijk een plein?
woensdag 7 okt 2015, 19.30
wo 7 okt 2015, 19.30
Studio

Stedelijk Ritme is een pilot voor een programma over Stedenbouwkundige onderwerpen. De eerste editie gaat het over het Mr. Visserplein in Amsterdam. Ritme van de Stad, het actualiteitenprogramma van AmsterdamFM, kijkt naar actuele (semi)openbare plaatsen in Amsterdam met een plek-overstijgende invloed waar het stedelijke weefsel en ritme is gewijzigd of verstoord. Het Mr. Visserplein is zo’n fascinerende plek, met zijn complexe ontstaansgeschiedenis en veelvoud aan recente ingrepen, ontwerp-ideeën en ambities. Deze avond kijken we met experts en stedelingen naar het verleden, heden en toekomst en proberen we een antwoord te geven op de vraag: ‘is het Mr. Visserplein werkelijk een plein?’

Het Mr. Visserplein

Een levende stad verandert voortdurend, generaties lang. De vraag is of deze veranderingen overeenkomen met een logisch, organische, evenwichtige ontwikkeling van de stad en hoe ingrijpend worden door deze verandering oude sporen, dus herinneringen, gewist.

Met de aanleg van het Mr. Visserplein, als onderdeel van het IJtunneltracee is een niets ontziende bres geslagen in een oud gedeelte van de binnenstad, in een tijd dat aan het autoverkeer ruim baan werd gegeven.Goedbeschouwd is het Mr. Visserplein alleen ten genoegen van de automobilist tot stand gekomen, en is het stedelijk evenwicht door de introductie van deze ene functie verloren. We moeten analyseren welke functies ervoor moesten wijken en hoe het evenwicht met welke functies weer kan worden teruggebracht. Het is het zoeken naar een balans die door observatie en visie gevonden zou kunnen worden.

Programma

Opening
Geschiedenis van het Mr. Visserplein
Vertoning van de documentaire
In gesprek met de zaal
Afsluiting en borrel
woensdag 7 okt 2015, 19.30
Studio
Deze 17 mensen waren aanwezig