De Stad
Ruimte voor de stad 1

Startbijeenkomst

Een nieuwe serie over stadsuitbreiding in Amsterdam. Hoe bewaken we onze leefbaarheid?
Gratis toegang
maandag 6 mrt, 20.00
ma 6 mrt, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil de druk op de woningmarkt verlichten en maakt daarom tot 2025 de bouw mogelijk van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Hoe zorg je met die verdichting voor een leefbare stad en voor de juiste kwaliteitsimpuls? In deze reeks bijeenkomsten worden de thema’s verdichtende, bereikbare, groene, gemende en duurzame stad verder uitgediept en dienen als input voor de uitwerking van Koers 2025 – Ruimte voor de Stad.

De aftrap van deze reeks wordt gegeven door wethouder Eric van der Burg. De reeks zal verder bestaan uit 8 bijeenkomsten, op locatie, gekoppeld aan de volgende onderwerpen:

  •  Verdichtende stad
  •  Bereikbare stad
  •  Groene stad
  •  Complete stad, economie
  •  Complete stad, gemengde stad
  •  Complete stad, maatschappelijke voorzieningen
  •  Duurzame stad
Gratis toegang
maandag 6 mrt, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 93 mensen zijn aanwezig