De Stad

Startbijeenkomst

Een nieuwe serie over stadsuitbreiding in Amsterdam. Hoe bewaken we onze leefbaarheid?
maandag 6 mrt 2017, 20.00
ma 6 mrt 2017, 20.00
Grote zaal

Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil de druk op de woningmarkt verlichten en maakt daarom tot 2025 de bouw mogelijk van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Hoe zorg je met die verdichting voor een leefbare stad en voor de juiste kwaliteitsimpuls? In deze reeks bijeenkomsten worden de thema’s verdichtende, bereikbare, groene, complete en duurzame stad verder uitgediept en dienen als input voor de uitwerking van Koers 2025 – Ruimte voor de Stad.

De aftrap van deze reeks wordt gegeven door wethouder Eric van der Burg. De reeks zal verder bestaan uit 8 bijeenkomsten, op locatie, gekoppeld aan de volgende onderwerpen:

    • Verdichtende stad
    • Bereikbare stad
    • Groene stad
    • Duurzame stad
    • Complete stad, met daarin:

Economie van Morgen
Gemengde stad
Maatschappelijke voorzieningen
Participatie

maandag 6 mrt 2017, 20.00
Grote zaal
Deze 268 mensen waren aanwezig