De Stad

Stadstraten

In 2013 worden S+RO live events georganiseerd, telkens na verschijnen van een nieuw nummer van het blad.
woensdag 4 sep 2013, 20.00
wo 4 sep 2013, 20.00
IJ Zaal

Winkelstraten kennen een groot verloop. Vooral de aanloopstraten in de stad hebben het moeilijk. Nu stedelijke ontwikkeling zich vooral in de bestaande stad afspeelt, liggen er kansen voor bestaande straten. Maar om de winkelleegstand tegen te gaan moet de economie wel weer aantrekken. Kan de winkelstraat op lange termijn op tegen de perifere detailhandel en internetverkoop? Of voert de winkelstraat een achterhoedegevecht, en moeten we gaan nadenken om van winkelstraten woon/werkstraten te maken? In een live talkshow verkent S+RO-hoofdredacteur Jaap Modder de mogelijkheden. De zaal is zijn tafelheer: een actieve inbreng is meer dan welkom!

Gasten: Frank Belderbos (Rotterdams Ontwikkelingsbedrijf, o.a. projectleider Nieuwe Binnenweg, Rotterdam), Nel de Jager (De Jager Winkelstraatmanagement, o.a. Haarlemmerstraat Amsterdam, Zeeheldenkwartier Den Haag), Arjan Raatgever (Platform31, winkelleegstand), Hans Karssenberg(Stipo, plintenstrategie Rotterdam) en Koos van Zanen (Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, stadstraten binnen en buiten de Ring Amsterdam).