De Stad

Nieuw leven in de stad

In de serie De herrijzenis van Amsterdam – Duco Stadig over de rol van de gemeente bij de wederopstanding van Amsterdam.
woensdag 21 jun 2017, 18.00
wo 21 jun 2017, 18.00
Workspace
Reageer

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar Amsterdam stond er begin jaren tachtig niet bepaald florissant bij. Het inwonertal was sterk afgenomen onder invloed van de politiek van gebundelde deconcentratie; stedelingen vertrokken en masse naar groeikernen buiten de grote stad waar het perspectief van een eengezinswoning met tuin wenkte. In Amsterdam nam de werkloosheid na het failliet van grote werkgevers zoals de scheepswerven sterk toe en complete wijken hadden te maken met bouwkundig verval. In de jaren tachtig gloorde tevens een nieuwe toekomst; studenten, krakers, erfgoedbeschermers, nieuwe stedelingen, woningcorporaties en ook de gemeente zagen – ieder op geheel eigen wijze – de potentie in van die hoofdstad in verval. Welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan deze revival? Stadslicht onderzoekt de herrijzenis van Amsterdam in een drieluik.

Duco Stadig is ruim veertig jaar betrokken bij de stedelijke ontwikkeling van Amsterdam. Vlak na de roemruchte Nieuwmarktrellen staat de stad op een keerpunt. Krijgt cityvorming met ruim baan voor de auto de voorkeur of wordt gekozen voor een stad van de menselijke maat? Moeten oude vervallen stadswijken plaatsmaken voor moderne nieuwbouw? De vraag is welke route tot een succesvolle stad kan leiden. In zijn college bespreekt Stadig welke afwegingen en debatten daarbij beslissend geweest zijn en in hoeverre het gemeentelijke beleid er uiteindelijk toe heeft bijgedragen dat de stad nieuw leven is ingeblazen.

Duco Stadig is econoom, was wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en daarvoor secretaris van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 21 jun 2017, 18.00
Workspace
Deze 33 mensen waren aanwezig