De Stad

Amsterdam gekraakt

In de serie De herrijzenis van Amsterdam – Eric Duivenvoorden over de rol van de kraakbeweging in de vernieuwing van Amsterdam.
woensdag 14 jun 2017, 18.00
wo 14 jun 2017, 18.00
Workspace

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar Amsterdam stond er begin jaren tachtig niet bepaald florissant bij. Het inwonertal was sterk afgenomen onder invloed van de politiek van gebundelde deconcentratie; stedelingen vertrokken en masse naar groeikernen buiten de grote stad waar het perspectief van een eengezinswoning met tuin wenkte. In Amsterdam nam de werkloosheid na het failliet van grote werkgevers zoals de scheepswerven sterk toe en complete wijken hadden te maken met bouwkundig verval. In de jaren tachtig gloorde tevens een nieuwe toekomst; studenten, krakers, erfgoedbeschermers, nieuwe stedelingen, woningcorporaties en ook de gemeente zagen – ieder op geheel eigen wijze – de potentie in van die hoofdstad in verval. Welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan deze revival? Stadslicht onderzoekt de herrijzenis van Amsterdam in een drieluik.

Eric Duivenvoorden bevond zich in de jaren tachtig midden in de Amsterdamse kraakbeweging. Het was een periode van stevige confrontaties tussen krakers en het establishment. Daarbij is het te gemakkelijk krakers als losgeslagen anarchisten weg te zetten. Welke rol heeft de kraakbeweging gespeeld bij het behoud van bijzondere gebouwen in de stad? En in hoeverre kan een stad geschoeid op het idee van de menselijke maat op het conto van de kraakbeweging geschreven worden? Eric Duivenvoorden, co-maker van de documentaire De stad was van ons en auteur van diverse boeken over de kraakbeweging, schetst de ontwikkelingen in de stad in de turbulente jaren ’80 vanuit het gezichtspunt van de kraakbeweging. En de invloed van de kraakbeweging op de hernieuwde populariteit van de stad in de decennia daarna.

Eric Duivenvoorden is socioloog, filosoof en publicist. Hij richtte onder meer het Staatsarchief op, het belangrijkste archief van de kraakbeweging.

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 14 jun 2017, 18.00
Workspace
Deze 31 mensen waren aanwezig