De Stad

De wederopstanding van Amsterdam

In de serie De herrijzenis van Amsterdam – Clé Lesger over het verval en de wederopstanding van Amsterdam.
woensdag 7 jun 2017, 18.00
wo 7 jun 2017, 18.00
Studio
Reageer

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar Amsterdam stond er begin jaren tachtig niet bepaald florissant bij. Het inwonertal was sterk afgenomen onder invloed van de politiek van gebundelde deconcentratie; stedelingen vertrokken en masse naar groeikernen buiten de grote stad waar het perspectief van een eengezinswoning met tuin wenkte. In Amsterdam nam de werkloosheid na het failliet van grote werkgevers zoals de scheepswerven sterk toe en complete wijken hadden te maken met bouwkundig verval. In de jaren tachtig gloorde tevens een nieuwe toekomst; studenten, krakers, erfgoedbeschermers, nieuwe stedelingen, woningcorporaties en ook de gemeente zagen – ieder op geheel eigen wijze – de potentie in van die hoofdstad in verval. Welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan deze revival? Stadslicht onderzoekt de herrijzenis van Amsterdam in een drieluik.

Clé Lesger trapt deze collegereeks af. Hij schetst de grote lijnen die geleid hebben tot een ware leegloop van Amsterdam en de hernieuwde populariteit van de stad die sinds midden jaren ’80 steeds grotere vormen heeft aangenomen. Welke politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben het imago van de stad naar een dieptepunt gebracht en hoe heeft het kunnen gebeuren dat Amsterdam in het bestek van een decennium weer populair is geworden? Lesger trekt een lijn van de Tweede Wereldoorlog tot aan de succesvolle stad van vandaag de dag, inclusief de uitwassen van die voorspoed met een drooggekookte woningmarkt, verhuur via Airbnb en massatoerisme. De nadruk in zijn verhaal ligt op de periode 1980-2000, het tijdvak waarin de stad zichzelf uit het moeras weet te trekken.

Clé Lesger is sociaal-economisch historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit programma is om 19 uur afgelopen.

woensdag 7 jun 2017, 18.00
Studio
Deze 31 mensen waren aanwezig