De Stad
Leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken 4

Stadmaken in Roeselare

Community building zonder community, eigenaarschap modellen en Belgisch co-creëren.
donderdag 27 sep 2018, 11.30
do 27 sep 2018, 11.30
Pand 46, Roeselare

Waar in het merendeel van de casuïstiek uit het leernetwerk met bestaande wijken en communities wordt gewerkt, verandert de stad Roeselare binnen een nog te bouwen woonwijk een weiland om tot een nieuwe gemeenschapsruimte, die op co-creatieve wijze ingericht en gemanaged moet worden. Hoe kan een co-creatie proces starten in een gebied waar nog geen bestaande gemeenschap is? En hoe kan het co-eigenaarschap over deze nieuwe gemeenschapsruimte vervolgens worden ingevuld? Tijdens deze stadexpeditie bezoeken we een aantal initiatieven in Roeselare, onderzoeken we verschillende juridische en financiële constructies voor democratisch en duurzaam co-eigenaarschap, en leggen we de Nederlandse en Belgische ervaringen op het gebied van co-creëren naast elkaar.

Let op: deelname is alleen toegestaan voor deelnemers van leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken.

Co-creëren in een weiland

Woongebied Gitsestraat (groen), gemeentegrens (oranje), Gemeenschapsruimte (ster) © Stad Roeselare.

Dit is de opgave: een voormalige weiland wordt het nieuwe woongebied Gitsestraat, goed voor 1.000 nieuwe woningen waar zo’n 3.000 à 4.000 mensen komen te wonen: het nieuwe woongebied Gitsestraat. In deze woonwijk wilt de stad in nauwe samenwerking met de nieuwe bewoners een gemeenschapsruimte gaan inrichten:

‘door de wensen en behoeften van de bewoners van het gebied mee te nemen, kom je tot een toekomstbestendige wijk’. 

Hierbij is de eerste doelstelling: het vormgeven en managen van een gemeenschapsruimte in de buurt. Maar hoe kan een co-creatie proces gestart worden in een gebied waar nog geen bestaande gemeenschap is? Moet er gewacht worden tot (een bepaald aantal) nieuwe bewoners zich gemeld hebben, of kunnen naburige bewoners, ondernemers en andere sleutelfiguren een rol spelen? Ook binnen het kader van de aankomende omgevingswet in Nederland een interessant vraagstuk. Wat kunnen we leren van de Belgische realiteit op het gebied van co-creatie en burgerparticipatie -en andersom?

Van co-creatie naar co-governance

Waar we in het eerste gedeelte van de dag kijken naar de opgave van community building in een nieuw te ontwikkelen gebied (met sprekers Eline Charles van de Stuyverij en Tom van Acker van Flanders Synergy), duiken we in de middag de invulling van een co-creatie proces: met wat voor regels, juridische constructies en financieringsmodellen kunnen co-governance modellen vormgegeven worden, zodat de gemeenschap op een duurzame en democratische wijze het eigenaarschap over de wijk kan dragen? Eef Spronck en Eduard Ravenhorst (De Coöperatieve Samenleving) bespreekt een aantal constructies met het leernetwerk, waarbij het businessmodel van een wijk niet alleen voor, maar juist ook door de burgers ingezet en gehandhaafd kan worden.

Programma

11:30-12:00 Inloop @ Pand 46, Roeselare
12:00-12:20 Introductie casuistiek Roeselare

Toelichting opgave Gitsestraat, door Gino Dehullu en Wouter De Spiegelaere (gemeente Roeselare)

12:20-13:00 Community vorming

Lokale pitchers rondom community building. Met met sprekers Eline Charles van de Stuyverij (Kortrijk) en Tom van Acker van Flanders Synergy.

13:00-14:00 Lunch en wandeling naar RSLopPost, Roeselare
14:00-16:30 Workshop

door Eef Spronck en Eduard Ravenhorst (De Coöperatieve Samenleving).

16:30-17:00 Afronding programma
17:00-17:30 Borrel @ RSLopPost, Roeselare