De Stad
Leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken 6

Stadmaken in Nijmegen

Is ‘inclusief gentrificeren’ mogelijk en zo ja, hoe kan daar vanuit de community invulling aan worden gegeven?
donderdag 29 nov 2018, 10.30
do 29 nov 2018, 10.30
Trainingscentrum Michi, Staddijk 41, Nijmegen

In Nijmegen kampt het stadsdeel Dukenburg - een groene wijk met veelal grijze bewoners - met leegstand en economische teleurgang. Andere doelgroepen zoals jonge gezinnen, voelen zich niet aangetrokken om in de wijk te komen wonen. Daarom voelt de gemeente zich genoodzaakt om ‘aan de imago knop te draaien’ en Dukenburg aantrekkelijker te maken. Hieraan gaat vaak een proces van gentrificatie gepaard, waarbij kapitaalkrachtige nieuwkomers worden aangetrokken, maar het voor de armere oorspronkelijke bewoners niet langer haalbaar is om in de wijk te blijven. Niet alleen wordt op deze manier de gehoopte wijkdifferentiatie niet bereikt, ook maakt zo’n gemeentelijke initiatief de wijk (en daarmee de stad) minder inclusief. Om die reden onderzoeken wij tijdens deze stadexpeditie of het mogelijk is om de imagoknop zo te draaien, dat niet alleen de belangen van de nieuwe, maar ook die van de oude bewoners behartigd worden.

Let op: deelname is alleen toegestaan voor deelnemers van leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken.

10:30-11:00 Inloop

Trainingscentrum Michi, Staddijk 41, Nijmegen.

11:00-11:20 Introductie & opening programma

Introductie door moderator Charlot Schans (Stipo)

Column 'Het DNA van Dukenburg' door Qader Shafiq, bewoner van Dukenburg, directeur bureau Wijland en dichter.

11:20-11:35 Introductie Dukenburg

Bas Böhm (Gemeente Nijmegen) over de uitdagingen van het stadsdeel. Waarom is niets doen geen optie? En aan welke knoppen gaan we – samen met de inwoners - draaien?

11:35-12:00 Toelichting op Group Model Building

Brigit Fokkinga (Radboud Universiteit Nijmegen) vertelt over Group Model building, een methode om diverse betrokkenen een gezamenlijke probleemanalyse te laten ontwikkelen. Dit draagt bij aan open communicatie tussen betrokkenen en meer kennis bij de betrokkenen over de oorzaken van het probleem.

12:00-12:25 Presentatie Belevingskaart & Inspiratieboek

Presentatie door Martin Paul Neys (Architectuur Centrum Nijmegen). Het Architectuur Centrum Nijmegen gaat in Dukenburg samen met inwoners aan de slag met een belevingskaart en een inspiratieboek met innovatieve woonvormen.

12:25-12:45 Discussie
12:50– 14:30 Rondrit zonnetrein en lunch

Met toelichting door Marieke van Kan en Bas Böhm (gemeente Nijmegen) doen we diverse interessante plekken in het stadsdeel en initiatieven aan om zo inkleuring te krijgen van de wijk, de bewoners en een aantal initiatieven.

14:40-16:40 Workshop community-driven gebiedsontwikkeling

Hoe kickstart je een community driven gebiedsontwikkelingsproces? Met de ervaringen van het opstarten van Community Land Trust Bijlmer als inspiratie zullen we in een aantal stappen kijken naar de gebiedsontwikkelings-casuistiek uit het netwerk: hoe betrekken we buurtbewoners als gelijkwaardige partners in gebiedsontwikkeling (projecten)? Door Joris Kramer (And The People) en Rense Bos (Publieke Versnellers).

17:00-18:00 Evaluatie, Afsluiting en Borrel