De Stad
Leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken 5

Stadmaken in Lelystad

Van concurreren naar co-creëren: hoe kunnen de verschillende stakeholders in een co-creatie-proces elkaar optimaal ondersteunen?
donderdag 18 okt 2018, 10.30-19:00
do 18 okt 2018, 10.30-19:00
MFA Zuiderzee, Lelystad

De Zuiderzeewijk, de oudste wijk van Lelystad, kampt met armoede, eenzaamheid en achterstallig onderhoud. De vele burgerinitiatieven die er actief zijn, blijken vaak beter aan te sluiten op de behoeftes van de wijk, maar concurreren soms met elkaar én met de initiatieven die vanuit de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties worden opgezet. Hoe komt het dat de aansluiting tussen beleid en praktijk hier tekort schiet? En hoe kunnen de verschillende partijen allen in hun kracht gezet worden, ten behoeve van de stad? Hoe komen initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente voor de Zuiderzeewijk van een staat van ‘concurreren’, naar een modus van co-creëren?

Let op: deelname is alleen toegestaan voor deelnemers van leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken.

In de ochtend bespreken én bezoeken we de casuïstiek die in Lelystad centraal staat: de Zuiderzeewijk. Een wijk met een zorgopgave, waar projecten vanuit de gemeente en welvaartsorganisaties vaak niet de beoogde resultaten boeken, terwijl burgerinitiatieven in de wijk de bewoners die zorg nodig hebben juist wel weten te vinden. Hoe staat het ervoor met deze wijk? Waar lopen stadmakers tegenaan in het uitvoeren van hun activiteiten, en in hoeverre concurreren deze initiatieven met elkaar? Met o.a. Ideeënmakelaar Mira Vendrig, die door de gemeente Lelystad is ingezet om de sociale cohesie in de wijk en de verbinding tussen de burgerinitiatieven te bevorderen; en Mila Romijn (M.I.L.A.), iniatitiefnemer en burgemeester van de Zuiderzeewijk.

Van concurreren naar co-creëren

In de middag kijken we naar de concurrentie tussen de burger, gemeente én het maatschappelijk middenveld. Zo vertelt initiatiefnemer Martine Bomhof (BRAM) over hoe een klein bewonersinitiatief uitgroeide tot een naschoolse opvang voor meer dan 60 gezinnen met kinderen die bekend zijn met een vorm van autisme en/ of AD(H)D in Lelystad. Het succes van BRAM als informeel, bottom-up samenwerkingsverband van ouders en mensen die zich betrokken voelen bij deze kinderen en hun gezinnen, begint nu tegen een plafond aan te lopen. Welke plek is er voor een initiatief als BRAM binnen de stad? Ligt de volgende stap in het professionaliseren, certificeren en worden tot een (sociaal) onderneming, moet het burgerinitiatief overgenomen worden door een welvaartsorganisatie; of kan er op een andere wijze ruimte worden gegeven aan het bottom-up antwoord op deze zorgbehoefte?

Aan de hand van een nieuw ontwikkelt co-creatie model (pilot) geeft Manish Dixit, senior adviseur bij Public Result, een workshop waarin de condities voor succesvol co-creëren verder onderzocht worden. Op welke manier kunnen de krachten van alle partijen gebundeld worden, en onder welke voorwaarden kan dit plaatsvinden? Welke kwaliteiten heeft elke partij in te brengen, en welke belangen moeten zij behartigen? Wat betekent het voor de rol van een gemeente om een burgerinitiatief ‘te faciliteren’, en hoe kan de bijdrage van het maatschappelijk middenveld zo ingezet worden dat alle partijen over kunnen gaan van een modus van concurreren naar echte co-creatie?

Benefiet Budget Diner

Aan het eind van de stadexpeditie vindt er van 17:30-19:00u een Benefiet Budget Diner plaats in de Zuiderzeewijk in Lelystad. Tijdens dit diner kunnen lokale stadmakers elkaar ontmoeten tijdens een driegangendiner, georganiseerd door het Budget Free Restaurant (zie onder). De deelnemers van het leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken zijn uitgenodigd om hier ook bij aanwezig te zijn -de stadmakers krijgen bovendien de mogelijkheid om tijdens het diner te vertellen over hun eigen initiatief.

Dit driegangendiner is op donatiebasis, opbrengst gaat ten goede van het Budget Free Restaurant.

De initiatiefnemers van Het Budget Free Restaurant, Rita en Etiënne Elmzoon, koken iedere maand samen met een team van vrijwilligers een driegangendiner voor een wisselende groep mensen uit de Zuiderzeewijk in Lelystad. Het idee dat eten met elkaar verbroedert, was een aanzet tot het ontstaan van het Budget Free restaurant.

10:30-11:00 uur Inloop

Multifunctionele Accommodatie (MFA) Zuiderzee. Adres: Waddenlaan 1, 8223 CJ Lelystad.

11:00-11:30 uur Introductie Zuiderzeewijk

Welkom & toelichting programma door moderator Charlot Schans (Stipo), introductie Zuiderzeewijk door o.a. Mira Vendrig (Ideeënmakelaar, Gemeente Lelystad).

12:30 – 14:00 uur Stadswandeling & lunch

Tijdens stadswandeling vertelt initiatiefnemer Mari Smits over de historie van de wijk, bezoeken we het winkeltje van Mila Romijn en de moestuin, en het schildersproject. Tijdens de lunch bij Cindisch Restaurant in het Lelycentre, gaat de groep in gesprek rondom onderlinge concurrentie: waar lopen stadmakers tegenaan in het uitvoeren van hun activiteiten, en in hoeverre concurreren deze initiatieven met elkaar? Aan het eind van de lunch lopen we terug naar het MFA Zuiderzeewijk.

14:00-17:00 uur Workshop met Manish Dixit van Public Result

In de middag kijken we naar de concurrentie tussen burgerinitiatieven, gemeente en het maatschappelijk middenveld, onderzoeken we hoe de rollen anders ingericht kunnen worden, en wat voor kaders er nodig zijn voor succesvolle co-creatie. Met een presentatie door initiatiefnemer Martine Bomhof (BRAM) en een workshop door Manish Dixit (Public Result).

17:00-19:00 uur Borrel & Budget Benefiet Diner

Borrel/inloop voor Budget Benefiet Diner, waar lokale stadmakers e.a. samen met de deelnemers uit het leernetwerk aanschuiven voor een driegangendiner, bereidt door het Budget Free Restaurant. Stadmakers mogen tijdens het diner vertellen over hun initiatief. Dit driegangendiner is op donatiebasis, opbrengst gaat ten goede aan het Budget Free Restaurant.