De Stad

Stad in opstand

De macht en onmacht van stadsbewoners vanuit een historisch perspectief.
donderdag 24 nov 2016, 20.00
do 24 nov 2016, 20.00
Studio

Een groeiende groep bewoners lijkt zich niet gehoord te voelen door het politieke en ambtelijke apparaat bij het inrichten van de directe leefomgeving. Deze kloof tussen bewoner en bestuur is des te opmerkelijker omdat bewonersparticipatie hoog in het vaandel van de meeste politieke partijen staat. Desondanks is er met name in Amsterdam zo langzamerhand een situatie ontstaan waarbij er op sociale media openlijk over acties en opstand wordt gesproken. Te lang, aldus de verschillende fora, heeft de politiek de negatieve consequenties van het toenemende toerisme, zoals monocultuur, illegale kamerverhuur, alcohol-, drugs- en geluidsoverlast en het verlies van sociale cohesie, ontkend. Te lang heeft het Amsterdams bestuur de nadruk gelegd op de positieve economische effecten van het explosief gegroeide toerisme. Te lang heeft men niet naar de bewoners geluisterd, aldus de verschillende fora. De buurtkrant D’Oude Binnenstad kopte in koeienletters in haar laatste uitgave van oktober 2016: “Genoeg is genoeg!”.

De recente opmerkingen van burgemeester van der Laan en wethouder Ollongren over het tegengaan van de onduldbare overlast lijken weliswaar een lichte ommezwaai in het gangbare discours van de bestuurders maar de vraag is of dit niet te laat komt om het vertrouwen van de burgers in de politiek weer te herstellen.

pamfletTijdens deze bijeenkomst kijken we naar de macht en de onmacht van de bewoners. We plaatsen de huidige situatie in een historisch perspectief door te kijken naar de massale bewonersopstand van de jaren ‘80 op de Amsterdamse Wallen, die er direct voor verantwoordelijk was dat de politiek in actie kwam tegen de onhoudbare drugsoverlast in een deel van de stad dat tot no-go area verworden was. Andere vragen die aan de orde komen: wat kunnen bewoners concreet doen om hun wensen in beleid omgezet te zien worden? Hoe kan het dat er vanuit de politiek zo de nadruk op bewonersparticipatie wordt gelegd terwijl diezelfde bewoners vaak het gevoel hebben dat ze absoluut niet gehoord worden? Wanneer is het kantelpunt bereikt waarop bewoners daadwerkelijk in opstand komen? Hebben we dat kantelpunt op het ogenblik in Amsterdam misschien bereikt?

Tevens zien we op deze avond de presentatie van Wij-Amsterdam, de federatie van zo’n twintig samenwerkende buurt- en bewonersorganisaties op het gebied van leefbaarheid.

Over de sprekers

  • Eveline van Dijck is documentairemaker en sinds 1985 in dienst bij de HUMAN (voorheen Humanistische Omroep Stichting). Zij woont op de Amsterdamse Wallen en is redacteur van het buurtorgaan d’Oude Binnenstad, dat opgericht werd naar aanleiding van de bewonersprotesten op de Wallen eind jaren ’80. In 2011 maakte zij een documentaire over de krant en de bewoners van dit gebied onder de titel Wonen op de Wallen, een film over buurtschap en buurtcohesie.
  • Marian van de Veen-van Rijk is fotograaf en bewoner van de Amsterdamse Wallen. Zij is vanaf het eerste uur betrokken geweest bij het buurtorgaan d’Oude Binnenstad. Zij heeft onder andere de fotografie verzorgd voor de boeken De Wallen in beeld en Ondernemer op de Zeedijk. Ook heeft ze meegewerkt aan de recent verschenen publicatie Aan de Amsterdamse Wallen onder redactie van binnenstadbewoner Herman Vuijsje. Haar foto’s van de protesten van de Wallenbewoners en het verbanden van autobanden voor het Centraal Station zijn iconische beelden geworden.
  • Robin Labrijn is voorzitter van Platform 1013. Platform 1013 zet zich in voor de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Het is een bewonersplatform dat zich sterk maakt voor verbetering van de leefbaarheid en orde, en het tegengaan van overlast en ontwrichting. Het platform vraagt aandacht voor de gevolgen van de veranderingen in de buurt, en oefent pressie uit om de buurt ten goede te doen veranderen. Waar de Haarlemmerstraat en -Dijk in 2012 nog werden gekozen tot leukste winkelstraat van Nederland, komt de buurt de afgelopen tijd vaker in het nieuws door de toegenomen overlast van illegale vakantieverhuur, straatdealers, en een waargenomen achteruitgang in leefbaarheid en orde.
  • Marieke Bekirov is architect en actief in platform Bewoners van de Pijp. Het platform heeft als uitgangspunt het behoud van de identiteit van De Pijp: leefbaar, kleinschalig en creatief, verkeersveilig en milieubewust. De leefbaarheid staat onder druk door de toenemende drukte. Zo heerst er bezorgdheid In de Pijp om de nieuwe inrichting van het Marie Heinekenplein. “Met deze plannen wordt het straks een tweede Leidseplein”, aldus het platform. Ook is er bezorgdheid over extra overlast bij het in gebruik nemen van de Noord-Zuid lijn en de Rode Loper. Het platform wil bindende afspraken met de gemeente maken om het karakter van de Pijp te behouden.
  • Jacob Stroet woont al enkele decennia in Amsterdam-Centrum aan de Prinsengracht en is werkzaam voor een ingenieursbureau op het gebied van remote sensing en GIS. Als bewoner heeft hij het centrum langzaam zien veranderen van een goede plek om te wonen met een uitstekend leefmilieu en voorzieningen naar de situatie als deze nu is. Vanuit het urgente gevoel hieraan iets te moeten doen, en om erger te voorkomen, heeft hij het Comité Walbewoners Prinsengracht mede opgericht en neemt deel aan het bestuur van WIJ-Amsterdam.
donderdag 24 nov 2016, 20.00
Studio
Deze 45 mensen waren aanwezig