Sportdeelname en ongelijkheid

Met prof. dr. Koen Breedveld en dr. Noortje van Amsterdam.
maandag 14 sep 2015, 20.00
ma 14 sep 2015, 20.00
IJ Zaal

Wat is de relatie tussen sportdeelname en (on)gelijkheid? In een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van Nederlandse wetenschappers leren we meer over dit onderwerp. Met aan het einde van het programma een tweegesprek, waar het publiek ook actief aan mag bijdragen.

Tegenwoordig worden steeds meer maatschappelijke functies toegedicht aan sport(participatie) onder kinderen en jongeren. We lezen over allerlei effecten op de gezondheid (bijvoorbeeld minder overgewicht onder kinderen die al van jongs af aan bewegen/sporten), het onderwijs (het zou de cognitieve vaardigheden verbeteren), integratie, maatschappelijke kansen, enzovoorts.

Koen Breedveld is algemeen directeur van het Mulier Instituut en bekleedt de leerstoel Sportsociologie en sportbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar trends en ontwikkelingen in de wereld van sport. Hij doet onder andere onderzoek naar dertig jaar ongelijkheid in sportdeelname.

Noortje van Amsterdam is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Zij verdedigde in 2014 haar proefschrift ‘AbNormAll Bodies: Gender, dis/ability and health in sport, physical education and beyond’. Haar onderzoek naar onder andere beeldvorming van lichaam en gezondheid deed zij in verschillende settings, zoals bewegingsonderwijs en ervaringen bij sportverenigingen.

Jeroen Slot (Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam) geeft een inleiding op het onderwerp met uiteraard de bijbehorende statistieken.

Tijdens De Staat van de Stad 2013 werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vastgesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen – en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen. Dit najaar passeren diverse invalshoeken de revue in de Collegereeks van De Staat van de Stad.

maandag 14 sep 2015, 20.00
IJ Zaal
Deze 77 mensen waren aanwezig