De Stad

Sociale en sportinterventies onder de loep

Conferentie: kwalitatief onderzoek naar buurtontwikkeling.
Toegang vanaf € 75.00
dinsdag 1 dec 2015, 12.30
di 1 dec 2015, 12.30

Voetbalpleintjes, hardloopgroepen voor vrouwen en een Jeu-de-boules toernooi. Er ‘ploppen’ regelmatig nieuwe sociale sportinterventies op in buurt en wijk. De grote vraag is of deze initiatieven daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de buurtontwikkeling.

Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen moeten de effecten inzichtelijk worden gemaakt. Hoe doet u dat? Het doen van kwalitatief onderzoek is één van de vormen van onderzoek die u hierbij kan helpen. 

De conferentie ‘Kwalitatief onderzoek naar buurtontwikkeling’ die plaatsvindt op 1 december 2015, gaat in op de vraag van de sociale sector kan met kwalitatief onderzoek. Hoe kunnen we interventies en aanpakken die gebruikt worden voor buurtontwikkeling monitoren, evalueren en verbeteren?

Bijzonder hoogleraar sportsociologie Ramón Spaaij (Universiteit van Amsterdam) doet de aftrap. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering (Universiteit voor Humanistiek) vertelt u over burgerparticipatie en actief burgerschap in de buurt. Daarna kunt u meedoen in workshops over kwalitatief onderzoek. Ook gaan we dieper in op procesevaluatie.

Meer informatie over de inhoud van dit programma vindt u op de website van Movisie.

Toegang vanaf € 75.00
dinsdag 1 dec 2015, 12.30