De Stad

Sociaal OV

Wat betekent het Amsterdams OV voor een sociale stad?
woensdag 14 feb 2018, 20.00
wo 14 feb 2018, 20.00
Studio

Zolang Amsterdam groeit, zal het openbaar vervoer mee moeten groeien om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Maar de stad verandert niet alleen in haar straten en buurten, maar ook in haar woningen, werkgelegenheid en inwoners. Wat kan het Amsterdams OV betekenen in het verbinden van de fysieke en sociale infrastructuur van de stad? Kan en moet de openbaar vervoersector, als nutsbedrijven, een rol spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, werkloosheid en inclusiviteit? En zo ja, hoe ver reikt die verantwoordelijkheid, en wat kunnen we daarin leren van de vervoersector uit andere steden?

  • Alexandra van Huffelen is directeur bij het Amsterdamse GVB. Op welke manieren zet GVB zich in -naast het aanbieden van openbaar vervoer- voor maatschappelijke vraagstukken in de stad?
  • Theo Konijnendijk is coördinator innovatie en productontwikkeling van de RET, het openbaarvervoerbedrijf van de stadsregio Rotterdam. Op welke manieren vervult RET een sociale rol binnen stad en regio?
  • Barend Kuenen is directeur Stationsmanagement & Exploitatie bij NS. Wat voor maatschappelijke rol neemt NS op zich in de regio?

NB Spreker Ruud Zandvliet (Taxi Electric) is wegens privé omstandigheden niet aanwezig.

woensdag 14 feb 2018, 20.00
Studio
Deze 48 mensen waren aanwezig