De Stad

Sociaal ruimtelijk ontwerpen

Hoe kan het ontwerp van de gebouwde omgeving eenzaamheid tegengaan?
dinsdag 26 sep 2017, 20.00
di 26 sep 2017, 20.00
IJ Zaal

Uit recente cijfers van het GGD blijkt dat bijna de helft van alle Amsterdammers zich matig tot ernstig eenzaam voelt. Vooral in gebieden met relatief veel hoogbouw, een eenzijdige bevolkingssamenstelling en weinig sociale controle zijn de cijfers hoog. Nu onze stad snel groeit en we steeds meer inzetten op de verdichting van onze bebouwde omgeving is het belangrijk om tijdens het ontwerp rekening te houden met deze trend. Want hoe kan het ontwerp van de openbare ruimte en gebouwen invloed hebben op hoe mensen elkaar ontmoeten? En welke ruimtelijke interventies zijn daarvoor mogelijk? We gaan met ontwerpers, de gemeente en ontwikkelaars in gesprek om te kijken hoe we met ontwerpen samen eenzaamheid in de stad kunnen aanpakken.

Bij de inrichting van de openbare ruimte en bij het ontwerp van gebouwen is het stimuleren van bijvoorbeeld ontmoetingen vaak geen onderdeel van het ontwerp. Dit terwijl eenzaamheid een groeiend probleem in onze stad is. In Amsterdam alleen al zijn circa 80.000 mensen ernstig eenzaam en nog eens 220.000 matig eenzaam. Wethouder Eric van der Burg zal tijdens deze avond meer vertellen over de eenzaamheidsproblematiek in Amsterdam en hoe de inrichting van de ruimtelijke ordening hier invloed op kan hebben.

Volgens het onderzoek Zorg en ruimte van Ouderen kan door middel van verbinden, verdichten, het realiseren van plekken voor ontmoetingen (binnen en buiten) en het verzachten van de openbare ruimte eenzaamheid worden tegengegaan. Esther Reith is Senior Stedenbouwkundige bij de Gemeente Amsterdam en zal tijdens deze avond hier meer over vertellen.

Van Zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid

Rijksbouwmeester Floris Alkemade wil met zijn prijsvraag WHO CARES ontwerpkracht activeren en ideeën ophalen om wijken beter in te richten voor ouderen. Nog nooit zijn er zoveel Nederlanders van 65 jaar en ouder die nog alleen wonen. Door bij de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met het bevorderen van de sociale cohesie, kan een tweedeling in de maatschappij worden tegengegaan. Willemineke Hammer is partner en architect bij EGM architecten en gaat ons tijdens deze avond meer vertellen over de genomineerde WHO CARES inzending Van zorgbehoefte naar Gezondheidsvaardigheid. In dit project staat een inclusieve buurt met zelfredzame buurbewoners centraal. Door bepaalde ruimtelijke ingrepen worden bewoners gemotiveerd om zelf de wijk te gaan verbeteren. Deze bottom-up aanpak betrekt bewoners bij hun wijk, waardoor ze in beweging komen zodat ze voor en met elkaar aan de slag gaan om zorgeloos (samen) te leven.

Jonas en de Walvis

Op kavel 42A op IJburg verijst een bijzonder gebouw genaamd Jonas. Het gebouw telt 250 appartementen waarvan 40% koopwoningen en 60% middeldure huurwoningen zijn. Uniek aan dit gebouw is de grote diversiteit aan verschillende programma’s, zoals een gemeenschappelijke huiskamer, speelplekken, tribunes voor evenementen, openbare pleinen, groenplekken en zelf een stadsstrand. Binnen het gebouw zijn voor de bewoners openbare bibliotheken, werkplekken, logeerplekken en andere gemeenschappelijk ruimtes opgenomen. Door het verbinden van een grote diversiteit aan programma’s binnen het gebouw, wordt op een natuurlijke manier ontmoetingen tussen de bewoners van het gebouw en omliggende gebied gecreëerd. Floor Ziegler en Jeroen Schipper zijn lid van het projectteam dat het gebouw heeft ontworpen en zullen tijdens deze avond meer over dit unieke ontwerp vertellen. Hierna zal Floor het gaan hebben over de dwarszitters.

Placemaking

Een mogelijke vorm om eenzaamheid tegen te gaan is door mensen uit hun isolement te onttrekken en mee te laten denken over de inrichten van de openbare ruimte. Vanuit Placemaking Plus zijn ze op een unieke manier bezig om de openbare ruimte in te richten, niet door fysiek aan de tekentafel top-down ontwikkeling, maar door de gebruikers zelf de laten participeren in het proces. Hierdoor creëer je een plek die aan de functie-eisen van de gebruikers voldoet, waardoor de gemeenschap zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling, beleving en onderhoud van deze plek voelt. Stefan Bödecker vertelt tijdens deze avond meer over Placemaking en over het project Schalkwijk Haarlem.

dinsdag 26 sep 2017, 20.00
IJ Zaal
Deze 134 mensen waren aanwezig