De Stad

Sociaal-culturele scheidslijnen

Ontstaat er in Nederland een sociaal-culturele segregatie tussen bevolkingsgroepen? Met Prof. dr. Paul Dekker & Josse de Voogd.
maandag 16 mrt 2015, 20.00
ma 16 mrt 2015, 20.00
IJ Zaal

In de Staat van de Stad 2013 werd gesignaleerd dat de stad een succesvolle periode beleeft. Maar tegelijkertijd werd vast gesteld dat de verschillen in de stad zijn toegenomen - en naar alle waarschijnlijkheid blijven toenemen.

Het rapport ‘Gescheiden werelden?’ (oktober 2014) verkent of er in Nederland een sociaal-culturele segregatie ontstaat tussen bevolkingsgroepen die sterk verschillen in smaak, gedrag, houding, mening en daarmee ook in politieke voorkeur. Het gaat vooral om het sociale in de zin van maatschappelijk en politiek, om collectieve voorstellingen en idealen van samenleven en van identiteit.

Is er in Nederland sprake van polarisatie? Tekenen in onze samenleving nieuwe sociaal-culturele scheidslijnen af? En hoe lopen deze lijnen in Amsterdam?

Een avondvullend programma met twee uitgebreide colleges van Nederlandse wetenschappers over de staat van de stad in hun domein, met aan het einde van het programma tot slot een tweegesprek. Met onder anderen:

  • Prof. dr. Paul Dekker is hoofd van de onderzoeksgroep Participatie & Bestuur bij het Sociaal Cultureel planbureau en tevens hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg. Hij is medeauteur van het SCP/WRR rapport ‘Gescheiden werelden’.
  • Josse de Voogd is zelfstandig onderzoeker en publicist. Hij verkent met name het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. Josse heeft onder andere onderzoek gedaan naar de geografische spreiding van stemgedrag in Amsterdam en daarbuiten.
  • Jeroen Slot (Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam)

Over ‘Gescheiden werelden?’
Loopt er een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn door Nederland? De zuilen worden steeds meer een herinnering uit het verleden, en andere sociaal-culturele tegenstellingen treden op de voorgrond. Politiek manifesteren deze zich vooral in tegengestelde opvattingen over globaliseringskwesties als migranten en Europa en in grote verschillen in vertrouwen in de overheid. Sinds de verkiezingen van 2002 winnen partijen die ondubbelzinnig positie kiezen op deze onderwerpen flinke zetelaantallen.

Gaat het alleen maar om een verschil in politieke oriëntaties of speelt er meer? Het blijkt dat opleidingsniveaus veel verschil maken, niet alleen bij politieke opvattingen, maar ook bij mediagebruik, sociale contacten en smaakvoorkeuren. Tekent zich hier een bredere sociaal-culturele segregatie af? En is dat dan de vaak gevreesde ‘tweedeling’?