Global Trends

Sociaal Contract en de ruimte voor initiatief

Een jaar geleden werd het Sociaal Contract van MaakdeBuurt gepresenteerd. Wat is er sindsdien gebeurd? En hoe verder!
maandag 29 jun 2015, 20.00
ma 29 jun 2015, 20.00
Workspace

Een van de speerpunten van Meer Democratie is om mensen meer eigenaarschap te geven in hun buurten. En dat is waar duizenden Amsterdammers mee bezig zijn, rond zorg, energie, stadslandbouw, armoedebestrijding, huisvesting, groen en cultuur. Vorig jaar is door tientallen initiatiefnemers (MaakdeBuurt) het Sociaal Contract opgesteld (zie link onderaan deze pagina) waarin de doelen en wensen staan van actieve bewoners, sociaal ondernemers en creatievelingen die samen de stad maken. Wat hebben de initiatiefnemers verder ondernomen? En waarom is het zo stil bij het nieuwe College van B&W? Tijd om de balans op te maken en te bespreken wat de vervolgstappen moeten zijn.

Een honderdtal mensen dacht mee met hoe initiatieven de ruimte konden krijgen.

In het Sociaal Contract werden drie perspectieven benoemd:
1. Ruimte maken voor initiatieven, regels opruimen die beperken, samen een cultuur ontwikkelen (ambtelijk, politiek, initiatiefnemers) waarin co creatie en gelijkwaardig partnerschap de leidraden zijn;
2. Buurtrechten: regelen van de mogelijkheden om de positie van initiatiefnemers te versterken en niet van willekeur afhankelijk te laten zijn; recht op informatie, recht om te bieden (op bijv maatschappelijk vastgoed), recht om plannen te maken en het recht om uit te dagen (om publieke taken over te nemen), zijn de belangrijkste;
3. Open platform idee: zonder bemoeienis van overheid worden (online) plannen gemaakt, aanwezige expertise wordt online gezocht onder betrokken Amsterdammers, verzameld en ingezet voor het plan. Als de overheid nodig is zoeken ze de overheid op, die open staat voor de kwalitatieve kracht van en het draagvlak voor de plannen en partner kan worden in het verder ontwikkelen en implementeren ervan.

Een jaar lang is door de initiatiefnemers rond MaakdeBuurt verder gewerkt binnen deze perspectieven, die overigens soms alle drie nodig zijn om maatschappelijke initiatieven goed te laten gedijen. Een jaar lang heeft de gemeente zich kunnen beraden op deze materie in het Sociaal Contract en hoe daar mee om te gaan. Willen ze nu wel of niet meer ruimte geven? En moeten wij als actieve Amsterdammers nog wel wachten op de gemeente of moeten wij een aanbod formuleren en dit rechtstreeks voorleggen aan alle Amsterdammers via het zogeheten Volksinitiatief?

Kom naar het Pakhuis om hierover door te praten. Met oa Ramon Schleijpen (Lokale Lente) Nies Medema (Jonge Sla), Eisse Kalk (Agora) Maarten Poorter (TAQT, PvdA) en vele anderen o.l.v. Niesco Dubbelboer (Meer Democratie).

Zie ook www.meerdemocratie.nl

maandag 29 jun 2015, 20.00
Workspace
Deze 57 mensen waren aanwezig