De Stad

Slavernij en de Nederlandse Economie

Wat was de bijdrage van transatlantische slavernij aan de Nederlandse economie? Nieuw onderzoek geeft opheldering.
vrijdag 5 jul 2019, 20.00
vr 5 jul 2019, 20.00
Grote zaal

Door middel van recent wetenschappelijk onderzoek is er voor het eerst een onderbouwde en controleerbare indicatie beschikbaar over het profijt dat Nederland trok van de atlantische slavernij. Daaronder vallen, naast de slavenhandel, ook de handel en verwerking van door slaven geproduceerde goederen zoals suiker, koffie en tabak. Wat zijn de cijfers? Wat betekenen de nieuwe bevindingen voor de praktijk? En hoe gaan Nederlandse historici om met de vraagstukken rondom de bijdrage van slavernij en kolonialisme aan de Nederlandse economie? En wat waren de reacties hiervan in de media?

Om een vollediger beeld te krijgen zullen we tevens ook bespreken hoe dit onderzoek wellicht nieuwe vragen opwerpt m.b.t. bijdrage van slavernij en kolonialisme aan de Nederlandse economie in de oost. De vraag is dan ook, als de bijdrage zo groot was van kolonialisme aan de Nederlandse economie, waarom wordt dit dan zo weinig besproken?

Meer sprekers volgen snel! 

Achtergrond onderzoek:
Het onderzoek vanuit het International Institute of Social History (IISG) die is uitgevoerd door Pepijn Brandon en Ulbe Bosma stelt dat  ‘Atlantische slavenarbeid de kurk was waar de economie op dreef.’ Met behulp van nieuwe cijfers tonen de onderzoekers het grote gewicht aan van de op slavernij gebaseerde activiteiten binnen de Nederlandse economie. Deze activiteiten hielden de achttiende-eeuwse Nederlandse economie drijvende. De vraag is dan ook, hoe komt het dat als de bijdrage zo groot was, dit zo weinig besproken wordt?

 

vrijdag 5 jul 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 137 mensen waren aanwezig