Global Trends

Seks werkt

Hoe moeten we hedendaags sekswerk vormgeven?
Eergisteren, 20.00
di 21 mei, 20.00
Grote zaal
Reageer

Sekswerk is sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de ziel van Amsterdam. De 'Wallen' van Amsterdam genieten wereldwijde bekendheid door de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van prostitutie. Maar toch staat het beroep al lange tijd onder druk. De inkomsten van sekswerkers dalen, Amsterdammers mijden het gebied en het huidig gemeentebeleid kent niet de gewenste gevolgen. Waar gaat het precies mis op de Wallen? Wat hebben sekswerkers nodig voor een veilige en sterke positie? Hoe gaan we anno 2019 raamprostitutie in de stad vormgeven?

Programma

  • We openen de avond met een gesprek met sociaalwetenschapper Laurens Buijs en hoogleraar seksuele ontwikkeling Ine Vanwesenbeeck over sekswerk, het Amsterdamse gemeentebeleid, en de maatschappelijke manier hoe we met sekswerk omgaan.
  • Vervolgens een gesprek met sekswerkers Yvette Luhrs en Alejandra Ortiz en vertrouwenspersoon Heleen Driessen over het beroep sekswerker, hoe zij hun maatschappelijke positie en de ideale organisatie van de sector zien.
  • Aansluitend spreken we met hoogleraar criminologie Dina Siegel, over de connectie tussen mensenhandel en sekswerk. Wat zeggen de feiten en wat kunnen we doen?
  • Afsluitend gaan gemeenteraadspoliticus D66 Alexander Hammelburg, fractieleider Christenunie Amsterdam Don Ceder en Spokesperson Proud Velvet December in debat over de toekomst van sekswerk, en hoe we die in Amsterdam moeten gaan vormgeven.

Context
In dit programma, georganiseerd in samenwerking met sekswerkersbelangenvereniging PROUD, gaan we met sekswerkers, onderzoekers, beleidsmakers en hulpverleners in op de discussie hoe we sekswerk anno nu moeten vormgeven. De discussie rondom sekswerk is vaak doorspekt met impliciete assumpties en denkbeelden, waarbij de ene het onmiddellijk verbindt aan uitbuiting en de ander aan empowerment. Ook is er steeds onderhuids een tegenstelling tussen ‘de sterke Nederlandse sekswerker’ en de ‘zwakke sekswerker met migratieachtergrond’ aanwezig. Binnen deze discussie willen we de dynamiek van slachtofferschap en autonomie ontstijgen, om zo de focus te leggen op de werkelijke vragen: ‘Hoe kan de veiligheid van sekswerkers optimaal worden gewaarborgd?’ en ‘Hoe kunnen we wetgeving zo formuleren dat het enerzijds slachtoffers van mensenhandel kan herkennen en anderzijds niet gelijktijdig sekswerkers nadelig beïnvloedt?’.

Het gemeentebeleid van de afgelopen tien jaar heeft tot gevolg gehad dat het werken achter het raam zo onaantrekkelijk werd dat veel sekswerkers ervoor hebben gekozen om het werk ongeregistreerd en dus uit het zicht van de politie en hulpverlening te doen. Het raambordeel geldt namelijk als één van de veiligste plekken voor sekswerkers omdat het de mogelijkheid geeft om de klant eerst ter plekke te kunnen keuren. Daarnaast sta je in een raambordeel vrijwel altijd met collega’s die een oogje in het zeil kunnen houden. Er is dus sprake van een perverse prikkel: het strenge toezicht op de raambordelen moet gedwongen sekswerk tegengaan maar heeft vooral tot gevolg dat vrouwen het werk ongeregistreerd gaan doen. Hoe pakken we dit probleem aan?

 

De beelden die getoond zullen worden tijdens het programma zijn van onder anderen Mariska Majoor, Robin Haurissa en Xandra van Rossem.

Eergisteren, 20.00
Grote zaal
Deze 119 mensen waren aanwezig