De Stad
Global Trends

Schoolbesturen aan zet!

Hoe implementeren schoolbesturen inclusief onderwijs? Met o.m. onderwijswethouder Marjolein Moorman.
vrijdag 30 nov, 20.00
vr 30 nov, 20.00
Grote zaal
Reageer
Volg dit programma via de livestream

In maart 2018 werd het Wit aan Zet-manifest 'Kansengelijkheid in het Onderwijs' voor onderwijs ondertekend door verschillende politieke partijen. Dit heeft weerklank in het huidige coalitieakkoord, waarbij de gemeente aangeeft te willen werken aan onder anderen het tegengaan van segregatie, het voorkomen van onderadvisering en het toelatingsbeleid in samenspraak met scholen. De ambities vanuit de gemeente zijn er, maar hoe kunnen schoolbesturen, directies en leraren dit in praktijk brengen? Wat zijn belangrijke stappen richting inclusief onderwijs? Vertegenwoordigers van schoolbesturen, initiatieven en gemeente gaan in gesprek over oplossingen voor inclusief onderwijs in Amsterdam.

Meer informatie volgt snel.

vrijdag 30 nov, 20.00
Grote zaal
Reserveer
Deze 6 mensen zijn aanwezig