De Stad

Samen wonen, samen leven

Wat zijn voordelen van sociaal gemengde wijken en buurten voor de stad?
Gratis toegang
maandag 4 sep, 20.00
ma 4 sep, 20.00
Studio
Reageer

Van de sociale woningvoorraad wordt nu 30% toegewezen aan de zogenaamde 'kwetsbare doelgroepen'. De roep is er om dit binnenkort op te schroeven naar 50%. Wat betekent dat voor de stad? En wat zijn goede woonvormen, waarin iedereen zich thuis voelt? Tijdens deze speciale aflevering van huisvesting gaan we aan de hand van de Challenge Woongeluk met wetenschappers en praktijk op zoek naar wat gemengd wonen betekent en wat goede gemengde woonvormen zijn.

Wat zijn voordelen van gemengde wijken en buurten voor de stad? Of is het beter als mensen van één doelgroep bij elkaar in één pand wonen? Welke groepen wonen prettig met elkaar en welke niet? Wat zijn goede voorbeelden van gemengde woonconcepten? We geven het woord aan de wetenschap. Maar ook Amsterdamse woningcorporaties tonen ieder een voorbeeld van gemengd woongeluk. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de goede elementen voor gemengd woongeluk.

Challenge Woongeluk

In Amsterdam gaat 30% van de nieuw te verhuren sociale huurwoningen naar kwetsbare groepen zoals statushouders, ex-dak- en thuislozen en mensen met sociale en medische problemen. Ouderen en andere zorgvragers krijgen steeds minder hulp en moeten zelfstandig wonen. Ook zien we een toename in armoedeproblematiek en eenzaamheid. De Challenge Woongeluk doet een oproep aan de stad om een woonconcept te bedenken waarbij verschillende doelgroepen samen gaan wonen in 280 sociale huurwoningen. Het winnende woonconcept wordt met ondersteuning van Eigen Haard uitgevoerd. Je kunt je idee indienen tot 21 september.

Onze programma's worden financieel mede mogelijk gemaakt door:

Gratis toegang
maandag 4 sep, 20.00
Studio
Reserveer
Deze 13 mensen zijn aanwezig