De Stad

Samen wonen, samen leven

Hoe creëer je goede gemengde woonvormen waarin iedereen zich thuis voelt?
maandag 4 sep 2017, 20.00
ma 4 sep 2017, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Van de sociale woningvoorraad in Amsterdam wordt nu 30% toegewezen aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met sociale en medische problemen, statushouders en ex-dak- en thuislozen. De roep is om dit binnenkort op te schroeven naar 50%. Wat betekent dit voor de stad? Wat zijn de voor- en nadelen van sociaal gemengde wijken en buurten? En hoe creëer je goede woonvormen waarin iedereen zich thuis voelt? Tijdens deze speciale aflevering van huisvesting gaan we met onderzoekers en praktijk in gesprek over wat wel en niet werkt bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Deze inzichten kun je gebruiken om mee te doen aan de Challenge Woongeluk van Eigen Haard.

  • Platform31 deed onderzoek naar gemengd wonen: wat werkt wel en niet bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen? Zij bestudeerden onder andere 17 complexen waar verschillende doelgroepen samenwonen. Vanavond deelt Jeroen van der Velden zijn conclusies met ons.
  • In de ontwikkelwerkplaats gemengd wonen Utrecht worden bewoners van verschillende doelgroepen en begeleider gevolgd: wat komen zij tegen in de praktijk? Wat werkt wel en niet? Daarnaast wordt er ook klassiek onderzoek gedaan. We gaan met Maarten Davelaar in gesprek over zijn bevindingen uit de ontwikkelwerkplaats.  Het project is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, woningcorporatie, zorginstelling en bewoners.

Blok 54, een project van De Alliantie

  • De Alliantie heeft in blok 54 op IJburg woningen gerealiseerd voor reguliere woningzoekenden en kwetsbare doelgroepen. Via Philadelphia wonen er ouders met een licht verstandelijke beperking en hun kinderen. Ook Cordaan huurt een deel van het blok voor een woon-logeerhuis voor meervoudige complex gehandicapte kinderen. Hoe kijkt de Alliantie aan tegen het huisvesten van deze mensen en hun verschillende woonbehoeften? Jürgen Klaassen en Bianca Themen (gebiedsontwikkeling) vertellen over hun ervaringen.
  • Joep Albers (procesbegeleider) vertelt over het project Starters UP!: een woonproject van Eigen Haard waarin circa 30 zelfstandige wooneenheden worden gerealiseerd in een voormalig kantoorpand voor mensen die (opnieuw) moeten starten op de Amsterdamse sociale huurmarkt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die uit de maatschappelijke opvang komen, jongeren of statushouders. Samenredzaamheid en een hoge mate van zelfbeheer staan in dit project centraal. Het project wordt dan ook verder vorm gegeven samen met de eerste groep bewoners.
maandag 4 sep 2017, 20.00
IJ Zaal
Deze 138 mensen waren aanwezig