De Stad
Wonen in Zuidoost 1

Samen huizen in de Bims

Een avond over de mogelijkheden van de community land trust en de wooncoöperatie in Zuidoost.
woensdag 12 feb 2020, 19.30
wo 12 feb 2020, 19.30
New Metropolis ZO
Let op! Dit programma is niet in Pakhuis de Zwijger. Dit programma is in New Metropolis Zuidoost.

Betaalbaar wonen in Zuidoost, wie wil dat nou niet? Een van de mogelijkheden om betaalbare koop of betaalbare huur te realiseren, is samen met je gemeenschap. Je buren, de mensen van de kerk, familie of vrienden. Denk aan de community land trust (betaalbare koop) of de wooncoöperatie (betaalbare huur). In de H-Buurt is al een groep bewoners onder de naam CLT Bijlmer druk bezig met het opzetten van een community land trust. Hoe kunnen bewoners uit Zuidoost worden betrokken bij deze ontwikkelingen? Wat kunnen we leren van de lopende projecten? En wat zijn verdere mogelijkheden voor coöperatieve woonvormen in Zuidoost? Vanavond brengen we iedereen uit het stadsdeel samen die hiermee bezig is en onderzoeken we of we een beweging kunnen starten. 

Vanavond krijg je meer informatie over de volgende projecten:

Community Land Trust Bijlmer

CLT staat voor Community Land Trust. CLT Bijlmer heeft als missie om betaalbare en duurzame koopwoningen in de H-Buurt in Amsterdam te realiseren voor mensen die nu geen toegang tot een koopwoning hebben en hiermee bij te dragen aan een sociale, duurzame en inclusieve wijk. CLT Bijlmer is een open leden vereniging (in oprichting) met leden uit de buurt; bewoners of personen die actief zijn in de H-Buurt op sociaal maatschappelijk vlak en de missie van CLT delen. Samen stoppen we tijd, kennis en energie in het werkelijk maken van CLT! Vanavond vertellen Cecile Appiah (communitymanager CLT Bijlmer) en Jip Nelissen (partner AndThePeople) je er alles over. Kijk hier voor meer informatie over CLT Bijlmer.

De wooncoöperatie

De wooncoöperatie is in opkomst. Steeds meer bewoners hebben interesse in de wooncoöperatie en nemen het initiatief om in zelforganisatie het wonen vorm te geven. Ook in het regeerakkoord is de wooncoöperatie als gat tussen huren en kopen opgenomen. Maar wat is een wooncoöperatie eigenlijk en hoe begin je er een? Welke mogelijkheden en vormen zijn er? Clemens Mol (adviseur Stichting !WOON) legt het uit.

Johannes van den Akker (Kleiklooster & Firma Hoe Dan Wel) is i.s.m. een werkgever en twee maatschappelijke organisaties in Amsterdam bezig met Volkshuizen, een wooncoöperatie voor economische daklozen. Het maakt wonen voor deze groep bereikbaar en is de oplossing om betaalbaarheid te garanderen voor de lange termijn. Hij geeft een update over dit proces.

woensdag 12 feb 2020, 19.30
New Metropolis ZO
Deze 34 mensen waren aanwezig