De Stad
Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief

Boter bij de vis

Hoe gaan we concreet vorm geven aan de positie van maatschappelijke initiatieven in de stad?
woensdag 16 dec 2015, 20.00
wo 16 dec 2015, 20.00
IJ Zaal

De gemeente Amsterdam heeft in een recente notitie haar bestuurlijke visie op het omgaan met maatschappelijke initiatieven uitgesproken. Het is een antwoord op de ambities en oproepen die vanuit de samenleving zelf zijn geformuleerd in de afgelopen jaren, zoals Manifest Lokale Democratie, het Sociaal Contract MaakdeBuurt en Ruimte voor Initiatief. De ambitie die de gemeente heeft uitgesproken zal van harte worden toegejuicht door actieve bewoners, communities, sociaal ondernemers en wat dies meer zij. Voor ons ligt nog wel de gezamenlijke opgave om die ambitie te vertalen naar concrete maatregelen en toepassingen. Vanavond zetten we daartoe met elkaar een volgende stap.

Met de bestuurlijke nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief heeft de gemeente een ambitie geformuleerd. Met die ambitie is het werk echter nog niet klaar. De bedoeling is nu dat echte concrete maatregelen voortvloeien uit een traject van adviesvragen en experimenten, onder leiding van de bestuurscommissies en de stadsdelen. Dat zal in de komende maanden invulling krijgen.

Dit is het moment om als betrokken inwoners van Amsterdam ook onze duiten in het zakje te doen. We willen in de aanloop alvast de horloges gelijk zetten. Daarom organiseren we deze bijeenkomst. Met een stadsbrede kick-off kijken we naar de tekst. Wat staat er eigenlijk precies? Gaat dit onze samenwerking helpen en hoe gaat dat werken? Aan de hand van het voorstel van het college gaan we samen oplossingsrichtingen duiden, suggesties voor concrete maatregelen doen, knelpunten blootleggen en kansen en mogelijkheden benoemen. Inzichten en uitkomsten van de avond worden in een later stadium gedeeld en gebundeld in besprekingen met de stadsdelen.

We gaan met elkaar aan de slag, maar maken er passend bij de tijd van het jaar ook een gezellige avond van. Wij nodigen iedereen uit om bij deze werksessie aanwezig te zijn. De initiatiefnemers uit de stad, maar ook ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders.

woensdag 16 dec 2015, 20.00
IJ Zaal
Deze 82 mensen waren aanwezig