De Stad

Routekaart naar een bewonersonderneming

Hoe brengen we versnelling aan?
maandag 2 nov 2015, 00.00
ma 2 nov 2015, 00.00
Studio

Er komt een beweging op gang waarin bewoners zelf actief willen worden, maar niet in opdracht van de overheid of de grote zorginstanties. Er moet meer ruimte komen voor bewoners om dingen zelf op te zetten, zonder vast te komen te zitten in het huidige systeem. Hier is een nieuw model voor nodig.

Daarnaast worden deze nieuwe ontwikkelingen met een mix van nieuwsgierigheid en angst bekeken door de gevestigde orde. Traditionele instanties zijn bang om markt te verliezen door de opkomst van coöperatieve modellen. We moeten af van het idee van verdringing op de markt, en toe naar vergroting van de markt. Omgekeerd is beter!

 

Pakhuis de Zwijger organiseert op 2 november samen met OnderBoven, de Lucas Community en ‘Omzien naar elkaar’ een vervolg op de bijeenkomst ‘Zorg, een bewonersonderneming?’ die op 28 mei j.l. tijdens ‘De Week van de Zorgtransitie’ plaats vond. Tijdens de eerste editie hebben we de bewonersonderneming aan een analyse onderworpen. Op 2 november steken we de handen uit de mouwen en gaan aan we de slag om de contouren van dit model op te zetten.

Het doel is om de ontwikkeling van buurtinitiatieven te verbeteren en te versnellen en de confrontatie te zoeken met de belemmeringen die er zijn. We brengen deze belemmeringen in kaart en gaan op zoek naar een goede route om versnelling aan te brengen.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor ondersteuners, initiatiefnemers en buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in ontwikkeling en realisatie van buurtzorginitiatieven.

We starten de bijeenkomst met een korte plenaire introductie en gaan vervolgens aan aparte tafels de diepte in met vier kernthema’s.

  1. De basis als uitgangspunt. Wat is er tot nu toe uitgevonden? Wat komen zorgcoöperaties tegen in hun ontwikkeling? Welk werkmodel is daarbij belangrijk en werkt? (o.l.v. Hans Nooren, lucascommunity.nl en samen met Meta de Vries en Stephan Jackmuth van Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, http://www.buurtcooperatieohg.nl)
  2. Lokale economie en de integrale wijk. Verbreding van de zorginitiatieven in de wijk. Zorg overleeft niet in de wijk zonder verbinding met andere economische domeinen. (o.l.v. Daniel Giltay Veth initiator van http://twisterpapers.nl)
  3. Lobby en de agenda van onderop. Verhoging door verbinden, delen, uitwisselen en lobbyen van en door de zorgcoöperaties (o.l.v. Jurgen van der Heijden, omziennaarelkaar.nl samen met Alle Postmus van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen www.lvkk.nl)
  4. Inclusiviteit als kracht. Hoe inclusief werken bijdraagt een het model en de wijk (o.l.v. Kees Onderwater, www.onderboven.nl)

Programma

19.45

Inloop

20.00

Plenaire introductie

20.30

Werksessies aan tafels: verdiepen, verbreden, verhogen en verbinden

21.30

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

22.00

Einde programma

maandag 2 nov 2015, 00.00
Studio
Deze 46 mensen waren aanwezig