De Stad

Roadmap Amsterdam

Wat is de lokale energiepotentie van de metropoolregio Amsterdam?
donderdag 15 mrt 2018, 20.00
do 15 mrt 2018, 20.00
Grote zaal
Reageer

De Roadmap is het masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool Amsterdam. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Gaan we Monumentenzorg opzij schuiven en de binnenstad grootschalig renoveren? Gaan we warmtenetten aanleggen in de grachten? Of blijven we toch aan het gas, maar dan bijvoorbeeld biogas?

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal en aardgasvrij te worden, in lijn met de Parijs-akkoorden. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

 City-Zen projecten

Energieneutrale rioolzuivering
Waternet innoveert op het gebied van nieuwe sanitatie. In samenwerking met Buiksloterham wordt een nieuw circulair rioolsysteem ontwikkeld. Zwart en grijs water worden opgevangen per woning en worden op buurtniveau verwerkt tot warmte en elektriciteit. Dit wordt terug geleverd aan de buurt.

Virtual Power Plant
In 2017 is in Amsterdam Nieuw-West een initiatief gestart van onder andere Alliander, Virtual Power Plant, waarbij 50 huishoudens via een batterij in huis verbonden zijn aan een slim energienetwerk. Energie uit hun zonnepanelen worden zo precies op de juiste momenten gebruikt, opgeslagen en verkocht. 

donderdag 15 mrt 2018, 20.00
Grote zaal
Deze 224 mensen waren aanwezig