De Stad
Global Trends

Rising Walls

De consequenties van de EU-Turkije deal.
maandag 27 jun 2016, 20.00
ma 27 jun 2016, 20.00
Studio

De Europese grenzen waren nog nooit zo gesloten als nu. De vluchtroute van Turkije naar Griekenland is sinds maart geblokkeerd en de statistieken tonen een duidelijke daling in illegale migratie sinds de introductie van de zogeheten EU-Turkije deal. De muren rondom 'Fort Europa' lijken verzegeld, maar wat zijn de consequenties van deze deal? Hoe worden deze maatregelen geïmplementeerd? Wie zijn er verantwoordelijk voor de selectie tussen vluchtelingen die toegang krijgen tot de luchtbrug en zij die achterblijven? En hoe is de opvang in Turkije georganiseerd en is die opvang veilig genoeg?

Let op: Voertaal is Nederlands, met uitzondering van twee niet-Nederlandse sprekers. Hun bijdrage zal in het Engels zijn.

Tijdens dit programma zullen experts en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de complexe deal tussen de EU en Turkije en de directe impact dat het op veel verschillende levens heeft; een discussie die de fundering van de Europese normen en waarden aanraakt.

De aandacht gaat voornamelijk uit naar de consequenties van de deal op de grens tussen Turkije en Syrië, de grens tussen Europa en Turkije en de Oost-Europese grenzen. Mensen die daar zijn geweest en het geluk hadden de oversteek te maken zullen de toestanden en toegankelijkheid van de grenzen toelichten en uitleggen hoe het leven er aan beide zijden van de grens uitziet.

Sprekers:

Uğur Ümit Üngör is een socioloog en historicus met een expertise in genocide. Hij doceert aan de Universiteit van Utrecht en doet onderzoek aan het NIOD, het Instituut voor Oorlogs,- Holocaust- en Genocidestudies. In zijn publicaties behandelt hij onder andere de Armeense en Rwandese genocide. Zijn aandacht gaat momenteel uit naar de situatie in Syrië. Tijdens de bijeenkomst zal hij de EU-Turkije deal in een historische context plaatsen en zijn eigen inzichten over de Turks-Syrische grens delen.

Marjanne de Haan is campaign & advocacy officer bij Amnesty International, waar zij voor de rechten van vluchtelingen en migranten opkomt. Zij zal vertellen op welke wijze de deal een klap uitdeelt aan de Europese wetgeving en welke invloed het heeft op het internationale beleid voor de bescherming van vluchtelingen. Marjanne zal deze avond ingaan op de rechten van vluchtelingen op een toekomstperspectief en waarom deze wel of niet in Turkije te vinden is. Daarbij zal ze een blik in de toekomst werpen en de eventuele consequenties van de Turkije deal bespreken.

Judith Uringa is net afgestudeerd van haar Master Human Geography met een specialisatie in: ‘Europe: Governance, Borders and Identity’. Afgelopen jaar heeft ze veldwerk in Turkije verricht en deed ze onderzoek naar ‘de extra- territorialisatiserende’ praktijken en politiek van de EU; de pogingen om invloed uit te oefenen op de geopolitiek van mobiliteit op Turks grondgebied. Tijdens deze avond zal ze haar bevindingen en haar inzichten over het politieke spel van de EU met Turkije delen.

Joost Poppe Jan Rentema heeft vorige zomer besloten om naar Lesbos te verhuizen om daar vluchtelingen te helpen die met bootjes vanuit Turkije Europa bereiken. Toen de Turkije deal geïmplementeerd werd was hij daar ook aanwezig en heeft hij alle ontwikkelingen die zijn doorgevoerd op dit grensgebied van dichtbij meegemaakt. Hij zal deze avond vertellen over zijn eigen ervaringen op Lesbos van voor en na de Turkije deal.

De avond zal verrijkt worden met de fotografie van Geronimo Matulessy. Het vluchtelingendilemma is een van de thema’s waar hij zich in zijn werk mee verhoudt. Het afgelopen jaar deed hij zich als een vluchteling voor om zo dicht mogelijk bij de ervaring te komen en van binnenuit een blik te werpen op de situaties in Belgrado, Calais, Duinkerken en Griekenland, kort voordat de deal in werking trad en de laatste vluchtelingen Europa legaal bereikten.

© Geronimo Matulessy

© Geronimo Matulessy

 

 

 

 

maandag 27 jun 2016, 20.00
Studio
Deze 67 mensen waren aanwezig