De Stad

Right to challenge in de praktijk

Praktische verhalen over bedenken, beslissen en doen voor je eigen buurt.
dinsdag 26 apr 2016, 20.00
di 26 apr 2016, 20.00
IJ Zaal
Reageer

Vanavond staat right to challenge centraal. Maar ook right to bid, build, plan... Met het Engelse ‘right to …’ krijgen bewoners, sociaal ondernemers, communities en dies meer zij het recht om bijvoorbeeld plannen te maken voor hun eigen buurt, zelf alternatieven voor overheidsdiensten te ontwikkelen of maatschappelijk vastgoed te verwerven. Mooi ideaal, maar in hoeverre resulteert dit werkelijk in meer zeggenschap in de wijk? Drie initiatieven vertellen hoe zij de achterliggende ideeën hebben gebruikt in concrete projecten: Buurtjury uit Amsterdam Oost, Buurttender dat al randstedelijk in de praktijk is gebracht en de inmiddels landelijk opererende coöperatie Gebied Online.

Gedurende de avond zullen we zeggenschap in de wijk zowel vanuit een bestuurlijke perspectief als vanuit het perspectief van burgers belichten. In het eerste deel van de avond doen we dit doormiddel van de verhalen van de drie initiatieven. Zij vertellen ons over hoe en waarom ze zijn begonnen, wat ze hebben gedaan en wat ze ervan hebben geleerd. In het tweede deel van de avond gaan we in groepen uiteen. Deelnemers bespreken wat zij zien als sterke punten van de initiatieven, wat zij zelf kunnen leren, maar ook hoe zulke initiatieven in zeggenschap verbeterd kunnen worden.

Buurtjury

Vanuit de overtuiging dat de burger het beste weet wat er nodig is in de buurt, werkt Nevin Özütok (lid Dagelijks Bestuur Amsterdam Oost) aan het creëren van een gemeente die samenwerkt en ruimte geeft aan ondernemende burgers. Volgens Özütok is het belangrijk om burgers dan ook echt zeggenschap te geven en daarom werkt zij aan een buurtjury die mag gaan beslissen waar het geld van de gemeente voor een buurt aan zal worden besteed.

Buurttender

Fenneke van der Deijl, oprichter van Urban Villagers, presenteert deze avond het initiatief Buurttender, een praktisch voorbeeld van samenwerking tussen buurtbewoners en gemeentebestuur. In Buurttender werken alle belanghebbende in een wijk samen om vanuit de wensen van de buurt te bepalen wat er belangrijk is. Dat wordt vertaald in een opdracht (tender) en samen wordt er besloten wie de opdracht mag uitvoeren. De uitkomst is meer zeggenschap en betrokkenheid van de belanghebbende die samen bepalen wat goed is voor de buurt.

Gebied Online

Ruurd Priester en Justus Vermeulen zijn betrokken bij de coöperatie Gebied Online. Deze coöperatie van verschillende communities uit het hele land gebruiken en ontwikkelen het online platform dat is ontstaan als Hallo IJburg / Kompas op IJburg. Dit platform heeft als doel om bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van hun buurt. Via de website geven buurtbewoners aan wat zij belangrijk vinden. Anderen kunnen de verschillende ideeën waarderen, maar ook hun hulp aanbieden om het te realiseren. Gebied Online is dus tegelijkertijd een tool voor politici en bestuurders om geïnformeerd te worden over de wensen van de bewoners, en een platform voor bewoners om ideeën uit te wisselen, een community te vormen en mensen te verzamelen die willen meewerken aan een project.

dinsdag 26 apr 2016, 20.00
IJ Zaal
Deze 98 mensen waren aanwezig