De Stad

Rewilding van de Stadse Natuur

Maandelijkse talkshow over stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam zoals stedenbouwkundige ontwerpen, bestemmings- en bouwplannen.
dinsdag 18 sep 2012, 18.00
di 18 sep 2012, 18.00
Expo

Amsterdam ligt uniek tussen diverse Europese natuurgebieden: duinen, IJmeer, vechtplassen en veenweiden. Deze natuur heeft uitlopers tot ver in de stad, waardoor we in Amsterdam bijzondere en diverse flora en fauna vinden. Deze gebieden worden door de ecologische hoofdstructuur verbonden, maar deze bevat momenteel nog knelpunten. Hoe kunnen we deze knelpunten oplossen met toepassingen die interessant zijn voor mens en dier? Hoe kunnen de stadsparken daarvan profiteren? En welke mogelijkheden biedt rewilding, het terug verwilderen van de natuur?

Met in dit programma onder anderen

In Oost-Europa wordt rewilding met succes toegepast in plattelandsregio’s die met krimp te maken hebben. Deze methode zorgt dat flora en fauna de ruimte krijgen en biedt economisch perspectief door het ontstaan van ecotoerisme. In hoeverre is rewilding van de Amsterdamse natuur mogelijk? Welke kansen kan dit bieden voor parken als het Vliegenbos in Noord en recreatiegebied het Twiske? Met o.a. Remco Daalder (stadsecoloog, DRO). Moderatie door Ruben Maes.