De Stad

Expertsessie: Revitalising the inner-city

Wat doe je als de leefbaarheid van de winkelstraat door leegstand wordt bedreigd en verloedering op de loer ligt?
maandag 25 apr 2016, 20.00
ma 25 apr 2016, 20.00
Studio

Veerkrachtige gebiedsontwikkeling in binnensteden gaat over lokale economie. Wat doe je als deze economie zich grotendeels buiten het 'reguliere' afspeelt en binnen grenzen van bevolkingsgroepen? Wat doe je als de leefbaarheid van de winkelstraat door leegstand wordt bedreigd en verloedering op de loer ligt? Hoe wordt de lokale gemeenschap een drijvende kracht in de revitalisering van de wijk? Wat vraagt dat van overheden en vastgoedeigenaren?

In deze eerste bijeenkomst van een vierluik over eco-resilient gebiedsontwikkeling verkennen we wat werkt en niet werkt bij het stimuleren van lokale veerkracht in binnensteden. Deze kennis en kunde hebben we – samen met die van veerkrachtig ontwikkelen met water en groen – nodig om de uitdaging van het herontwikkelen van oude industrie- en havengebieden, zogenaamde ‘brownfields’ aan te gaan. Zo leren we van ROOD, BLAUW en GROEN voor BRUIN.

maandag 25 apr 2016, 20.00
Studio
Deze 39 mensen waren aanwezig