Rechtvaardige Klimaatcoalities

Hoe NGO's en inheemse groepen klimaatcoalities van de toekomst bouwen.
donderdag 19 jul 2018, 20.00
do 19 jul 2018, 20.00
Studio
Reageer

De consequenties van vervuiling, klimaatverandering en duurzaamheid worden veelal het eerste gevoeld door gemarginaliseerde groepen. Helaas zijn inheemse groepen die zich inzetten voor een beter milieu momenteel veelal onzichtbaar of onvoldoende gehoord binnen veel klimaatinitiatieven en bewegingen. Hoe kunnen we een inclusievere klimaatbeweging opbouwen? Wat zijn de perspectieven en problemen die we over het hoofd zien wanneer we het perspectief van inheemse groepen niet meenemen in de klimaatbeweging? Wat kunnen we ervan leren? Tijdens dit programma spreken grotere NGO’s, grassroots initiatieven, en actiegroepen met inheemse groepen over het bouwen van nieuwe klimaatcoalities.

Ongelijke Impact, koloniaal verleden en klimaatrechtvaardigheid.
Problemen rondom vervuiling en klimaat raakt niet iedereen op dezelfde manier. Wanneer de levensvoorzieningen en cultuur van mensen bijvoorbeeld in directe relatie staan tot een schone leefomgeving en milieu dan worden die door vervuiling het hardste en eerste geraakt. Europees kolonialisme heeft op mondiaal niveau allerlei groepen ontheemd welke tot op de dag van vandaag worden bedreigt door westerse mijnbouw, olie, en landbouw bedrijven. Niet alleen wordt hun directe leefomgeving vervuild maar ook hun levenswijze en cultuur wordt onder druk gezet door verdergaande modernisering. 

De verschillende groepen die historisch gekoloniseerd zijn bezitten vaak niet voldoende middelen om zich te beschermen tegen de verdere toe-eigening van hun land en oprukkende vervuiling. Om deze zorgwekkende ontwikkelen tegen te gaan zullen we in gesprek gaan met verschillende diaspora en groepen in Amsterdam, NGO’s, grass roots initiatieven en klimaat-bewegingen om te praten over hoe we nieuwe klimaatcoalities kunnen vormen die streven naar een inclusievere klimaatbeweging. Want hoe pak je dat aan? en wat zijn voorbeelden uit de praktijk. 

donderdag 19 jul 2018, 20.00
Studio
Deze 35 mensen waren aanwezig