De Stad

Rechteloos in Amsterdam

Hoe verhouden vrijhavens voor ongedocumenteerde vluchtelingen zich tot het coalitieakkoord?
dinsdag 25 sep 2018, 20.00
di 25 sep 2018, 20.00
Studio

Ongedocumenteerde vluchtelingen worden momenteel stelselmatig van hun rechten ontzien door beleidsmatige uitsluiting van werk, opleiding of onderdak. Als reactie hierop ontstaan steeds meer initiatieven die ontmoetingen tussen lokale burgers en ongedocumenteerde vluchtelingen mogelijk maken. Tijdens deze avond gaan we het gesprek aan met politici, initiatieven, activisten en ongedocumenteerde vluchtelingen over het ontbreken van rechten en basisbehoeften. Ook praten we over mogelijke oplossingen die we kunnen bieden als stad Amsterdam. Kan Amsterdam deze groep vrijhavens bieden waar ze wel recht op werk en menswaardig onderdak hebben? En tot slot, wat is er mogelijk als we kijken naar het huidige coalitieakkoord van de gemeente?

Van uitsluiting naar vrijhaven?
Tijdens deze bijeenkomst praten we met Amsterdam City Rights en We Are Here over hun visie op een meer inclusieve stad voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Want hoe verwelkomen we ze als een verrijking voor de stad in plaats van een probleem? Wat is de meerwaarde van contact met deze nieuwe groep Amsterdammers, en hoe kunnen we ze bij de stad betrekken en beter opkomen voor hun rechten? Ook geven Theo Deutinger en Gijsbert Hanekroot een presentatie over hun initiatief ‘Europe in Afrika’ die de ambitie heeft een vrijhaven te maken voor vluchtelingen. In de presentatie schetsen ze het belang en de potentie van vrijhavens. Ook laten ze zien hoe Amsterdam een dergelijke vrijhaven kan realiseren.

dinsdag 25 sep 2018, 20.00
Studio
Deze 52 mensen waren aanwezig