De Stad

Recht op zelfbouw

Hoe geven we zelfbouw een plek?
Gratis toegang
vrijdag 23 feb 2018, 13.00
vr 23 feb 2018, 13.00
Grote zaal

Nu de crisis voorbij is, is het weer moeilijker voor zelfbouwers om een kavel te vinden. Het Expertteam Eigenbouw pleit voor een eerlijke verdeling van de grond. Nu trekken burgers bij de verdeling van lokale ontwikkelrechten vaak aan het kortste eind. Kunnen gemeenten zelfbouwers vooraan in de rij plaatsen? Ja, dat kan. Een van de mogelijkheden voor eerlijkere grondverdeling is een 'zelfbouwregister'. Richard Bacon, Brits parlementslid, legt uit hoe dit in Engeland werkt. Kunnen mensen met een inkomen vanaf 30.000 euro hun eigen huis (laten) bouwen? Ja, dat kan ook. Ambassadeur Jan Jaap Kolkman en verschillende leden van het Expertteam Eigenbouw nemen u mee in de mogelijkheden. Een studiemiddag voor raadsleden (in spe), wethouders (in spe), gemeentelijke ambtenaren en geïnteresseerde zelfbouwers.

Vanaf 13:00 uur inloop met lunch. Om 14:00 start het programma en rond 16:00 afgelopen met borrel.

Voorafgaand aan het programma kunnen een aantal inspirerende zelfbouwprojecten in Amsterdam op eigen gelegenheid worden bezocht, welke staan beschreven in het onlangs uitgekomen boek ‘Opgeleverd’.


Zelfbouwers hebben geen koepel- of brancheorganisatie. Het is geen partij die – in gezamenlijkheid – van zich laat horen tijdens het opstellen van het regeerakkoord of de begrotingsbehandelingen. Maar het zijn wel de zelfbouwers geweest die tijdens de financiële crisis hebben doorgebouwd. Het aandeel eigenbouw in de woningbouwproductie is in die jaren gestegen. De laatste tijd ligt de focus weer meer op het versnellen van de woningbouwproductie vooral in het middensegment. Maar het is van belang dat het aanbod straks blijft passen bij de gevarieerde vraag. Eigenbouw is betaalbaar, zelfs voor de lagere inkomens. We zien ook dat het steeds meer in trek is bij senioren die samen oud willen worden, of mensen die hun eigen Tiny House willen realiseren. Eigenbouw zorgt meestal voor de verduurzaming van een wijk, niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook van de leefbaarheid. Het creëren van ruimte voor eigenbouw, heeft dan ook veel voordelen voor gemeenten.

Om zelfbouwers een eerlijke kans te geven bij de uitgifte van grondposities organiseert het Expertteam Eigenbouw deze landelijk studiemiddag. Tijdens deze middag gaan we nader in op de juridische mogelijkheden om gronden te bestemmen voor zelfbouwers, de regeling ‘ikbouwbetaalbaar’ die starters in de sociale doelgroep de mogelijkheid geeft de woningmarkt te betreden, en de start met de pilot met het ‘zelfbouwregister’.

Over de sprekers

  • Jan Jaap Kolkman doet een oproep aan gemeenten om de vraag van zelfbouwers naar kavels te registreren en bouwkavels aan te bieden. Het landelijk Expertteam Eigenbouw werkt in opdracht van het ministerie van BZK en de RvO. Er worden 5 pilot gemeenten gezocht die door het expertteam kunnen worden ondersteund.
  • Richard Bacon Member of Parliament, Chairman All Party Parliamentary Group on Self-Build, vertelt ons meer over de ‘Self-build and Custom Housebuilding Act 2015’ die heeft geleid tot een krachtige start om gemeenten in staat te stellen kavels aan burgers aan te bieden.
  • Jacqueline Tellinga is gebiedsontwikkelaar van zelfbouwbuurten, en schrijver van het essay ‘zelfbouw is remedie tegen groeiende economische ongelijkheid’. Nu de crisis voorbij is, worden zelfbouwers aan de kant geschoven en krijgen de ontwikkelaars het weer voor het zeggen. Maar wie heeft dat eigenlijk bepaald?
  • Arjan Bregman zet uiteen welke planologische middelen de gemeenten hebben om ook zelfbouwers een plek te geven bij de verdeling van de ontwikkelrechten. Meer informatie over deze middelen staat beschreven in zijn paper en kan hier bekeken worden.
  • Frans van Deursen is sociaal geograaf en maakt particulier opdrachtgeverschap bereikbaar voor mensen met een startersinkomen vanaf 30.000 euro. Hij vertelt ons meer over de regeling Ik bouw betaalbaar. Lees hier meer over deze regeling.
  • Arthur Borst is senior projectmanager bij de gemeente Deventer en lid Expertteam eigenbouw en vertelt ons meer over de wijk Vijfhoek in Deventer waar private partijen onder druk van de gemeente zelfbouwkavels hebben gemaakt.

Handig weetje: Wie is een zelfbouwer, oftewel particulier opdrachtgever? De wetgever heeft de definitie in de wet vastgelegd. “particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheden draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning.” Besluit ruimtelijke ordening, Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen, Paragraaf 1.1. Algemeen, Artikel 1.1.1.f. 

Gratis toegang
vrijdag 23 feb 2018, 13.00
Grote zaal
Deze 160 mensen waren aanwezig