De Stad
Hulpvergadering

Recht op Onderdak en Zorg

Wat kunnen we doen voor de jonge en kwetsbare groep van 60 ongedocumenteerde die nu op straat staan?
Gratis, extern reserveren
maandag 15 apr 2019, 20.00
ma 15 apr 2019, 20.00
Expo

Sinds maandag 1 april staan 60 ongedocumenteerde, (zeer) kwetsbare, met name jonge mensen op straat. Zonder adequate toegang tot medische hulp, douche/toilet, voedsel, en onderdak. Dit ondanks het feit dat de toegang tot onderdak en medische zorg een mensenrecht is. Wethouders Rutger Groot Wassink en Simone Kukenheim hebben deze week laten weten dat deze groep komende periode niet op steun van de gemeente kan rekenen. Waarbij gezegd is dat: netwerken, organisaties uit de stad in co-creatie met een oplossing kunnen komen. Ondanks dat er aan politieke oplossingen worden gewerkt is het de komende periode aan de stad om deze mensen van onderdak te voorzien. Daarom organiseren Pakhuis de Zwijger en Amsterdam City Rights een hulpoverleg om te kijken wat wij als stad wat voor deze groep kunnen doen.

Om vanuit de samenleving een statement te maken dat deze mensen niet alleen staan, en om hen een netwerk aan te bieden van mensen die iets kunnen betekenen, en vooral om ervoor te zorgen dat deze kwetsbare groep mensen (in ieder geval tot 8 mei) niet op straat moet overnachten hebben wij een formulier gemaakt waarin je jou naam en organisatie kan opgeven. Dit formulier zal worden overhandigd aan Amsterdam City Rights, één van de organisaties in het Code Rood Netwerk, die deze groep ondersteunt.

Wat kan je doen? 

Misschien beschik je over een locatie waar wellicht (op tijdelijke basis) onderdak geboden kan worden aan deze groep. Of heb je toegang tot douches en wasserettes in zwembaden, sportzalen, hotels  Of heb je toegang tot supermarkten, grootleveranciers, kruideniers, bakkers of restaurants die deze groep kunnen voeden en ondersteunen. 

Achtergrond huidige situatie

Woensdag 10 april deed de wethouder Groot Wassink een dringende oproep: netwerken, organisaties uit de stad moeten met een oplossing komen voor mensen die op straat zijn gezet omdat de gemeente niet voor noodopvang kan zorgen. Op 1 april werdt een kwetsbare groep van twee-en zestig mensen, waarvan veertig uit Eritrea, zes uit Nigeria, drie uit Algerije, drie uit Soedan, twee uit Iran een een uit Kenia, Congo, Zimbabwe, Gambia, Irak, Tunesië, Libië, Marokko, Guinea buitengesloten van humanitaire voorzieningen en onderdak. De meesten van hen zijn tussen de achttien en vijfentwintig jaar, er zitten ook minderjarigen van zestien en volwassenen van negenentwintig jaar en ouder tussen. Binnen deze groep zitten zeven vrouwen.

Ongeveer 50 mannen zijn nu (tijdelijk) opgevangen in Noord bij een woongemeenschap met buurthuis. De 7 vrouwen worden tijdelijk opgevangen bij ASKV. 2 van de 3 Medisch kwetsbaren worden met pijn en moeite via het Vreemdelingenloket onder de aandacht gebracht. Op 15 en 16 april worden de mensen die nog niet gescreend zijn, gescreend door de GGD. Als zij als kwetsbaar worden aangeduid dan zullen zij hoog op de wachtlijst komen. Het gaat zeker nog maanden duren voordat er opvang beschikbaar komt voor al deze mensen op de wachtlijst.

Dublinclaim
De groep bestaat uit 90% uit jonge Eritreeërs met Dublinclaim Italië. Zij zouden volgens Europese regels de asielprocedure in Italië moeten starten. Maar omdat dit land op dit moment – volgens hun zeggen – geen voorzieningen biedt voor deze jonge groep vluchtelingen en een xenofoob zijn ze doorgereisd naar andere Europese landen waaronder Nederland om daar asiel aan te vragen. Maar Nederland verwijst deze groep naar Italië.

De Dublinverordening bepaalt welk land voor de asielprocedure van een asielzoeker verantwoordelijk is. Dit is in principe het eerste land in de Europese Unie waar een asielzoeker binnenkomt. Ben je in Italië aangekomen maar doorgereisd naar Nederland om daar asiel aan te vragen, dan kun je worden teruggestuurd naar Italië.

Rechteloosheid in Amsterdam.
In Nederland gelden voor ongedocumenteerden mensen aparte regels waarbij ze vrijwel rechteloos bestaan hebben. Zij hebben geen recht op uitkering, werk, onderwijs en verzekeringen. Echter, gelden wel de internationale mensenrechtenverdragen, hier zou Amsterdam zich aan moeten houden. Dus het recht op adequate opvang mag ook mensen zonder papieren niet ontzegd worden. Het niet opvangen van ongedocumenteerde mensen en hen zorg onthouden moet zo snel mogelijk gestopt worden. De overheid heeft een zorgplicht voor iedereen, en zeker voor kwetsbare mensen.

De politieke situatie
Op dinsdag 16 april is er een commissie Algemene Zaken. Daarna is het reces. De volgende raadsvergadering van de Amsterdamse Gemeenteraad is op 8 & 9 mei. Dit is het moment dat er moties ingediend kunnen worden en dat de gemeenteraad het stadsbestuur kan dwingen tot noodmaatregelen, maar een noodmaatregel die pas een maand later uitgevoerd kan worden heeft als gevolg dat NU hulp nodig is, vanuit allerlei netwerken, vanuit vele burgers, politici, stadsmakers van Amsterdam, van Nederland, van Europa.

Gratis, extern reserveren
maandag 15 apr 2019, 20.00
Expo
Nog 75 plaatsen beschikbaar